Intracom Group

Các mức trợ cấp người cao tuổi ở Việt Nam

Trong những năm qua, chính sách trợ cấp người cao tuổi của Nhà nước đã góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi. Hàng năm, ngân sách nhà nước luôn đảm bảo để chi trả cho các đối tượng người cao tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu hơn về điều kiện, quy định và các mức trợ cấp dành cho người cao tuổi hiện nay.

Những điều kiện để được hưởng trợ cấp người cao tuổi

Căn cứ tại khoản 5, điều 5 của nghị định số 20/NĐCP năm 2021 đã quy định về điều kiện để người cao tuổi được nhận trợ cấp xã hội như sau:

Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, chăm sóc. Hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này cũng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Nhà nước.

trợ cấp người cao tuổi

Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này. Người cao tuổi đang sinh sống tại vùng miền núi khó khăn hoặc tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a cùng khoản 5, điều 5 của nghị định số 20/NĐCP năm 2021 mà không có trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc không có lương hưu.

Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có điều kiện sống ở cộng đồng, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, chăm nuôi. Người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng đang có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng.

Ngoài ra, cũng theo quy định trên, các trường hợp sau cũng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Bao gồm người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người đủ khả năng để chăm sóc, phụng dưỡng và đủ từ 75 tới 80 tuổi thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại vùng miền núi khó khăn hoặc tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Người từ đủ 80 tuổi trở lên và người cao tuổi thuộc hộ nghèo được nhận về nuôi dưỡng trong cộng đồng.

Quy định về các mức trợ cấp xã hội đối với người già

Theo Nghị định số 20/NĐ-CP năm 2021 đã có văn bản quy định cụ thể về chế độ người cao tuổi mới nhất như sau:

Hệ số 1,0 đối với đối tượng là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đang sinh sống tại những vùng đặc biệt khó khăn. Và đối tượng là người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Người cao tuổi được tính hệ số 1,5 đối với trường hợp người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo và không có người có phụng dưỡng. Hoặc có những người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và đủ từ 60 tuổi đến 80 tuổi.

Hệ số 2,0 với người từ đủ 80 tuổi trở lên, thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, phụng dưỡng. Hoặc có người có thể phụng dưỡng nhưng người này lại đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của nhà nước.

Hưởng hệ số 3,0 đối với đối tượng là người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng cũng không có điều kiện sống ở cộng đồng. Hoặc đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng.

Cũng theo quy định nêu trên, người cao tuổi sẽ được nhận số tiền trợ cấp xã hội hàng tháng tương ứng như sau:

Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mà không có người có người thân phụng dưỡng hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Đồng thời người cao tuổi đủ từ 60 – 80 tuổi sẽ được hưởng hệ số 1,5, tương đương 540.000.đồng/tháng.

Với người cao tuổi thuộc hộ nghèo và không có người thân phụng dưỡng hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Tuổi đủ 80 tuổi trở lên sẽ được hưởng hệ số 2,0. Tương đương mức 720.000 đồng/tháng.

Người cao tuổi từ đủ 75 – 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và không thuộc 02 trường hợp nêu trên sẽ hưởng hệ số 1,0 tương đương 360.000 đồng/tháng. 

Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên và không thuộc các trường hợp nêu trên, không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng sẽ được hưởng hệ số 1,0. Tương đương mức 360.000 đồng/tháng.

Người cao tuổi sẽ được hưởng hệ số 3,0 tương đương 1.080.000 đồng/tháng khi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền chăm nuôi, phụng dưỡng, không có điều kiện sinh sống ở cộng đồng. 

Như vậy, từ ngày 01/7/2021, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên mà không được hưởng trợ cấp người cao tuổi hàng tháng như: bảo hiểm xã hội, lương hưu… sẽ được hưởng trợ cấp xã hội là 360.000 đồng/tháng. Mức này tăng 90.000 đồng/tháng so với quy định cũ.

5/5 - (1 bình chọn)
  • Tags:

Tin tức liên quan

cuộc sống độc thân khi về già

20 Tháng Sáu, 2024

  • Thông tin thị trường - xã hội
  • by Admin

Cuộc sống độc thân khi về già: Viện dưỡng lão, có nên không?

Xem tiếp
người già neo đơn

27 Tháng Năm, 2024

  • Thông tin thị trường - xã hội
  • by Admin

Người già neo đơn là gì? Dịch vụ chăm sóc người già neo đơn

Xem tiếp
chế độ người cao tuổi mới nhất

22 Tháng Năm, 2024

  • Thông tin thị trường - xã hội
  • by Admin

Tìm hiểu chế độ người cao tuổi mới nhất

Xem tiếp
nhu cầu về mặt hàng vật liệu xây dựng

9 Tháng Ba, 2024

  • Thông tin thị trường - xã hội
  • by Admin

Nhu cầu về mặt hàng vật liệu xây dựng hiện nay

Xem tiếp