Intracom Group

Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai

“Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai” – Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của trẻ em đối với gia đình, xã hội, những năm qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) đã có nhiều chính sách chăm sóc thế hệ mầm non – chủ nhân tương lai của đất nước.

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em – Trách nhiệm của cả cộng đồng

 

Luôn đặt trẻ em là trung tâm của sự phát triển, Việt Nam là một trong những quốc gia phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em từ rất sớm. Ngày 20/12/1990, Công ước này có hiệu lực tại Việt Nam.

 

Có bốn điều trong công ước được coi là đặc biệt, là những “Nguyên tắc chung”, đóng vai trò cơ bản trong việc hiện thực hiện tất cả các quyền trong Công ước dành cho tất cả trẻ em. Những điều đó là:

1. Không phân biệt đối xử (Điều 2)

2. Lợi ích tốt nhất của trẻ (Điều 3)

3. Quyền tồn tại và phát triển cuộc sống (Điều 6)

4. Quyền được lắng nghe (Điều 12)

 

Cùng với kí công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, Việt Nam cũng ban hành Luật trẻ em. Đó là những văn bản quy phạm pháp luật thể hiện những quyền lợi mà trẻ em được hưởng cũng như trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em. 

 

Chăm sóc trẻ em – một trong những chính sách phát triển của Intracom

 

Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của trẻ em đối với gia đình và xã hội, những năm qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) có nhiều chính sách trong công tác chăm sóc thế hệ mầm non – chủ nhân tương lai của đất nước.

 

Chăm sóc thể hệ trẻ là một trong những chủ trương phát triển của Công ty. Trong chính sách đãi ngộ đối với nhân viên, Intracom luôn trích một phần ngân sách để chăm lo cho các cháu thiếu nhi, là con của cán bộ nhân viên Công ty. Hàng năm, vào các ngày Tết thiếu nhi, Rằm Trung thu, Intracom thường tổ chức các chương trình vui chơi tập thể. Đây là dịp để con em các nhân viên gặp gỡ, giao lưu với nhau và tìm hiểu về nơi cha mẹ mình làm việc, gắn kết hơn nữa mối liên hệ giữa các thành viên Intracom.

 

Năm nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp không thể tổ chức các hoạt động tập thể, Intracom đã có những phần quà gửi tới các cháu thiếu nhi. Không chỉ là vật chất, đó còn là lời động viên, khích lệ tinh thần, giúp các cháu phấn đấu trong học tập và rèn luyện tốt hơn trong cuộc sống.

 

Xác định rõ vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài trong việc nâng cao chất lượng giáo dục; hàng năm Intracom cũng đều trao phần thưởng cho con em cán bộ nhân viên có thành tích học tập xuất sắc nhằm động viên, khích lệ các cháu duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được.

“Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai”, mỗi trẻ em hôm nay là nguồn lực to lớn để phát triển đất nước sau này. Đối với Intracom, con người là hạt nhân quan trọng trong sự phát triển. Việc chăm sóc, bồi dưỡng thế hệ trẻ hôm nay chính là việc nuôi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước sau này. Do vậy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân viên và toàn thể gia đình là một trong những chiến lược phát triển mà Intracom luôn coi trọng. 

Đánh giá
  • Tags: