Intracom Group

Thành lập Ban điều hành cụm Bát Xát – Lào Cai

Nhằm tăng cường công tác quản lý các Dự án tại khu vực huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, ngày 27/10/2020, Intracom quyết định thành lập Ban điều hành cụm Thủy điện Lào Cai và bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt thuộc Ban điều hành.

Ban điều hành cụm Thủy điện Lào Cai được thành lập nhằm phục vụ việc quản lý, điều hành, giám sát các công tác tại các dự án bao gồm: Điều phối công việc; Quản lý thi công; Quản lý mặt bằng; Phát triển nông nghiệp; Quản lý các xí nghiệp vận hành điện tại Lào Cai.

Theo đó, ông Lê Văn Minh được bổ nhiệm là Giám đốc Ban điều hành, phụ trách điều hành chỉ đạo công tác chung. Ông Nguyễn Thanh Thảo được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Ban điều hành, phụ trách toàn bộ công tác mặt bằng.

Nhận nhiệm vụ mới, Ban điều hành quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách được giao phó, đảm bảo mục tiêu xây dựng các dự án thủy điện tại Lào Cai, phù hợp với định hướng phát triển chung của toàn hệ thống Intracom.

Chúc mừng các thành viên Ban điều hành cụm Thủy điện Lào Cai nhận nhiệm vụ mới, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt các công việc được giao.

Đánh giá
  • Tags: