Intracom Group

Tầm quan trọng của nguồn nhân sự tại Intracom

Xây dựng Intracom lớn mạnh trước hết phải bắt đầu từ nền tảng con người.

Nhận thức được rằng chất lượng con người ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc, ban lãnh đạo công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông Intracom luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực.

Tại Intracom, 100% nhân viên chính thức đều trải qua các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ do công ty Intracom phối hợp với các viện nghiên cứu kinh tế tổ chức. Mỗi cán bộ công nhân viên đều được tôn trọng về nghề nghiệp và được tạo cơ hội để phát huy hết khả năng sáng tạo của mình. Nhờ chính sách phát triển con người theo chiều sâu, chúng tôi tự hào về đội ngũ nhân viên có kiến thức chuyên môn sâu rộng, năng động và nhiệt tình.

cbnv-intracom

Đối với Intracom, khoa học công nghệ có tiên tiến hiện đại tới đấu cũng không thể thay thế được vai trò của con người. Intracom là một hệ thống lớn, cần có sự thống nhất, liên kết, gắn bó từ trên xuống dưới. Do vậy, tầm quan trọng của nguồn nhân lực là rất lớn.

Tại công ty, trở thành những con người Intracom có nghĩa rằng mọi cán bộ nhân viên đều phải dốc hết sức lực, toàn tâm toàn ý cho những công việc mình đang làm, không ngừng cố gắng và nỗ lực để đưa Intracom trở nên lớn mạnh hơn nữa.

 

Đánh giá
  • Tags: