Intracom Group

Quy trình

Sau khi nộp Thông tin cá nhân (CV) hoặc Hồ sơ tuyển dụng tới Intracom theo biểu mẫu quy định. Các ứng viên lưu ý quy trình tuyển dụng tại Intracom sẽ trải qua các bước sau.

Phỏng vấn sơ bộ

Sau khi nhận và lựa chọn hồ sơ ứng viên, Intracom sẽ gọi điện thoại và gửi thư mời phỏng vấn tới các hồ sơ được đạt yêu cầu. Ứng viên lưu ý xác nhận có/không tham gia phỏng vấn qua email.

Vòng phỏng vấn là cơ hội để Intracom và người lao động gặp gỡ, xác định lại các thông tin trong hồ sơ, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng. Các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn tiếp ở vòng tuyển chọn.

Phỏng vấn tuyển chọn

Vòng phỏng vấn này nhằm đánh giá ứng viên ở nhiều khía cạnh như trình độ, khả năng tiếp nhận công việc, thông tin về tính cách, phẩm chất cá nhân…

Người lao động nếu có thắc mắc và Công ty, công việc sẽ được đại diện Intracom giải đáp trực tiếp, cụ thể.

Những ứng viên được chọn thử việc sẽ được Intracom trao đổi về vấn đề lương thưởng, chế độ.

Tập sự thử việc

Sau khi qua vòng tuyển chọn, các ứng viên phải trải qua giai đoạn thử việc. Tại Intracom, thời gian thử việc của ứng viên kéo dài 2 tháng, ứng viên được hưởng 85% lương chính thức. Đây là cơ hội để ứng viên tiếp xúc thực tế với công việc, thể hiện khả năng, trình độ của mình.

Quyết định tuyển dụng

Sau thời gian thử việc, dựa vào đánh giá chất lượng công việc từ quản lý trực tiếp của ứng viên, Intracom sẽ ra đưa ra quyết định cuối cùng để chọn những ứng viên phù hợp nhất với công việc.

Sau khi quyết định tuyển dụng, Intracom sẽ ký kết hợp đồng với người lao động và đảm bảo các chế độ lương thưởng, phúc lợi, đào tạo phát triển cho nhân viên.

HỆ SINH THÁI INTRACOM