Intracom Group

Phật pháp tăng là gì? Tìm hiểu ý nghĩa và bản chất

Phật Pháp Tăng là gì? Nó là nơi tất cả thanh tịnh pháp đều thâu nhiếp vào, mở ra một con đường hiểu biết sâu sắc và tiếp cận toàn diện đến sự giác ngộ và giải thoát. Nó không chỉ là nhận thức căn bản của người học Phật, mà còn là sự thuyết minh tận cùng, trọn vẹn về Phật Pháp.

Phật Pháp Tăng là gì?

Phật Pháp Tăng là sự hiểu biết căn bản của người học Phật, cũng là lời giải thích toàn diện và viên mãn về Phật pháp. Trong đó, tất cả các pháp thanh tịnh đều được hòa quyện và thấm nhuần.

Tôn giả A-Đề-Giáp, sau khi từ Ấn Độ đến Tây Tạng truyền bá Phật pháp, được coi trọng không kém Tổ Đạt-ma của Trung Quốc. Trong thời gian lưu lại Tây Tạng kéo dài hàng chục năm, Ngài thường nhắc đến Tam bảo: Phật pháp tăng.

phật pháp tăng là gì

Một người hỏi:

“Vì sao Ngài luôn nhấn mạnh về Tam bảo? Mặc dù ý nghĩa của nó sâu xa, nhưng chúng tôi đã nghe rất nhiều. Mong Ngài chia sẻ một ý nghĩa mới!”

Ngài trả lời:

“Những gì ta học và thực hành từ Ấn Độ không xa lạ gì với Tam bảo. Và khi đến Tây Tạng, không có điều gì khác mà ta có thể truyền đạt. Xin hỏi, ngoài Tam bảo thì còn điều gì khác? Trong câu hỏi và câu trả lời đơn giản đó, chứa đựng một ý nghĩa vô cùng quan trọng.”

Nghĩa của Phật Pháp Tăng mà ta giảng dạy ngày nay là nền tảng của niềm tin Phật Giáo. Do đó, người theo Đạo Phật, nghiên cứu Phật học và tu hành Phật Pháp cần phải thấu hiểu điều này. Chỉ khi hiểu được điều này, người mới học Phật mới có thể tu hành Phật Pháp một cách sâu sắc.

Theo đó, Phật chính là người trí tuệ, người thấu hiểu sâu xa về các pháp. Pháp chính là những gì Đức Phật đã tự giác ngộ và truyền bá cho mọi người. Tăng là những người tu hành theo Phật pháp. Ba điều này chính là Tam bảo, là nền tảng của Phật pháp.

Quan niệm về Đức Phật

Phật là tiếng nói tắt theo phạm âm. Nếu muốn đầy đủ thì phải nói Phật Đà. Hán văn dịch âm chữ Phật là Phù Đồ. Trong văn học Trung Quốc, Phật thường được gọi là Phù Đồ Thị. Trong kinh chú thường viết Phật Đà Gia.

Chữ Phật mang ý nghĩa của người đã giác ngộ (giác giả), tức là người đã thực sự hiểu biết và chứng ngộ triệt để các pháp, toàn diện cả phước đức và trí huệ.

Tại sao lại sử dụng thuật ngữ “giác giả” mà không phải là “giác nhân”? Bởi vì Tha Thọ Dụng Báo Thân của Đức Phật bao trùm khắp thiên, nhân, siêu cả tam giới, không thể hạn chế trong phạm vi con người trong thế gian này.

Danh từ “Phật” được dùng để tôn xưng tất cả những người trong ba đời, từ khắp mười phương thiên hạ, có đủ các phẩm hạnh và trí tuệ như đã nói ở trên. Do đó, Đức Phật thường dạy rằng: mọi chúng sanh trên trái đất này đều có thể trở thành Phật. Hoặc tất cả chúng sanh đều là những vị Phật trong tương lai, miễn là họ thể hiện thông qua hành động để chứng minh sự đầy đủ của phước huệ, và hoàn thiện Tam Giác.

Quan niệm về pháp

Cần phải có quan niệm chính xác và rõ ràng về Phật pháp, đặc biệt là với những pháp, cần phải có một sự nhận thức chính đáng.

“Dharma” là từ tiếng Phạn, và phạm vi của từ “Pháp” rất rộng lớn, bao gồm tất cả các vật trên thế giới, từ vật thể đến hình dạng, tất cả đều được gọi là pháp. Định nghĩa của “Pháp” là “giữ gìn tự tánh, làm phép tắc để giúp chúng sanh nhận biết”. Nghĩa là bất kỳ vật thể nào, khi giữ được bản chất riêng biệt của nó, mới trở thành vật đó. Một pháp như vậy, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, đều giữ gìn bản chất của mình và giúp cho người khác nhận biết một cách chính xác.

Tự tánh của mọi vật, mỗi vật đều có sự khác biệt và tồn tại do nhân duyên. Mỗi vật tồn tại dựa trên mối quan hệ tương đối với các vật khác, mỗi vật đều có sự riêng biệt và không thể lẫn lộn. Và mỗi vật đều giữ gìn tự tánh của mình để giúp người khác nhận biết một cách chính xác, đó chính là “Pháp” trong vũ trụ.

Pháp của Đức Phật lan tỏa khắp mọi nơi và thời gian. Mặc dù khi vị Thế Tôn giáng sinh xuống trần gian, chủ yếu là dành cho loài người, nhưng giáo pháp của Ngài được ghi chép và kết tập thành các kinh điển hiện nay, được coi là “pháp bảo”.

Chứng pháp và giáo pháp có thể chia thành bốn loại: giáo, lý, hạnh, quả. Trong đó, giáo pháp bao gồm lý pháp, và từ việc hiểu lý pháp mới có thể chứng thực được các pháp thực tướng, do đó chứng pháp bao gồm cả hạnh và quả.

Quan niệm về tăng

Tăng nghĩa là “Chúng”, được dịch âm là “Tăng-già” hoặc “Tăng-già-da”, thường gọi tắt là “Tăng”.

Trong truyền thống Phật giáo Trung Quốc, ba người cùng làm một tập thể được gọi là “chúng”, nhưng theo quy định của luật Phật, cần phải có ít nhất bốn người mới được gọi là “tăng”. Cũng có thể gọi người xuất gia là “tăng nhân”, chỉ một cá nhân trong tập thể tăng đoàn. Những người xuất gia trong Phật giáo hình thành một cộng đồng có tổ chức, có quy tắc, có hệ thống mới thực sự được coi là “Tăng”, mới đúng với ý nghĩa của giáo đoàn Phật giáo. Ở đây, “chúng” không chỉ là số đông như thường gọi, mà từ “chúng” này cần phải có đủ ý nghĩa về sự hòa hợp lý lẽ.

Tăng chúng khi xuất gia, cần phải đầy đủ sáu điều hòa hợp mới có thể hình thành một tập thể tăng chúng. Sáu điều hòa hợp bao gồm:

  • Thân hòa cùng trụ: Đối với các Phật tử và bồ tát, cùng nhau thực hành lễ bái và tu hành, tự mình làm mẫu mực và cống hiến cho công việc của Phật.
  • Khẩu hòa vô tranh: Chia sẻ cùng niềm tin vào Phật, tôn vinh pháp và hát ca về Tam Bảo, cùng sống trong cộng đồng, học hỏi và tu tập Phật pháp mà không có sự tranh cãi.
  • Ý hòa cùng vui: Cùng nhau theo đuổi lý lẽ Phật pháp, bày tỏ lòng hân hoan và niềm vui trong cuộc sống chung.
  • Giới hòa cùng giữ: Tu tâm giữ gìn tất cả các quy định giới pháp, nhằm mục đích đạt được kết quả của việc tu tập Phật pháp.
  • Kiến hòa đồng giải: Cùng nhau giải thích và truyền bá tất cả các bài giảng Phật pháp, để mọi người đều hiểu được.
  • Lợi hòa cùng chia: Chia sẻ lợi ích về vật chất và tài năng, và sử dụng chúng một cách hợp lý và công bằng.

Đủ sáu hòa hợp này mới trở thành tăng đoàn tu hành theo Phật pháp.

Intracom đưa Phật pháp vào văn hóa kinh doanh

Intracom đang xây dựng văn hóa kinh doanh trên cơ sở của văn hóa Phật giáo, với mục tiêu con người được đặt ở trung tâm, hướng tới việc xây dựng cuộc sống an lạc cho từng cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Bản chất cốt lõi của văn hóa kinh doanh là việc thể hiện đạo đức của người kinh doanh, với sự trung thực, uy tín với khách hàng và trách nhiệm với cộng đồng.

Áp dụng triết lý Phật pháp vào kinh doanh không phải là lĩnh vực mới ở nước ta, nhưng cũng không có nhiều doanh nghiệp áp dụng thành công, vì cuộc sống và công việc kinh doanh luôn chuyển động không ngừng và văn hóa kinh doanh cũng được đánh giá từ nhiều góc độ.

Để trở thành một Phật tử chân chính, chúng ta cần hiểu rõ về Phật Pháp Tăng là gì. Phật là giáo chủ, Pháp là những lời tuyên thuyết của Ngài, còn Tăng là những người xuất gia giáo hóa nhân dân và truyền bá Phật pháp. Chỉ khi tin tưởng vào Ba Ngôi và thực hành sứ mạng hóa sanh, chúng ta mới có thể đạt được hạnh phúc và thanh tịnh.

4/5 - (4 bình chọn)
  • Tags:

Tin tức liên quan