Intracom Group

Nông nghiệp công nghệ cao

Nhằm chung tay giải quyết các thách thức trong phát triển nông nghiệp quốc gia, Intracom Agritech tập trung ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề về truy xuất nguồn gốc, chế biến sau thu hoạch và số hóa chuỗi cung ứng nông nghiệp, tạo liên kết chuỗi bền vững giúp nông dân ổn định sản xuất, nông sản tăng giá trị và đảm bảo nguồn tiêu thụ ổn định. Từ đó đẩy mạnh xuất khẩu nông nghiệp Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Nông nghiệp công nghệ cao