Intracom Group

Nhà máy Thuỷ điện Tà Lơi 3 chính thức hòa lưới điện với đường dây 110kV

Nhà máy Thủy điện Tà Lơi 3 là một trong những dự án thủy điện của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) làm chủ đầu tư.

 

Nhà máy thuỷ điện Tà Lơi 3 có 02 tổ máy, công suất lắp đặt 7,5MW. Nhà máy được khởi công xây dựng từ năm 2010 tại xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Để phát điện lên Hệ thống điện Quốc gia, chủ đầu tư Intracom đã xây dựng 5,7km đường dây 110kV từ Trạm 110kV Nậm Pung đến Trạm 110kV Mường Hum và ký hợp đồng thuê bao quản lý vận lý vận hành đường dây 110kV với Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc.

Nhằm đảm bảo đường dây 110kV đủ điều kiện đóng điện, vận hành an toàn, tin cậy, Chi nhánh Lưới điện cao thế Lào Cai đã tổ chức nghiệm thu toàn bộ chiều dài đường dây 110kV, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục các tồn tại phát hiện được trong quá trình kiểm tra. Vào hồi 14 giờ 30 phút cả hai tổ máy của nhà máy thủy điện Tà Lơi 3 đã hoà lưới điện quốc gia thành công, dự kiến hàng năm bổ sung khoảng 30 triệu kWh cho Hệ thống điện Quốc gia.

Sự kiện nhà máy Thủy điện Tà Lơi 3 chính thức hòa lưới điện quốc gia là một thành công của dự án sau bao cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên Intracom, và đặc biệt là những nhân sự tại Thủy điện Tà Lơi 3. 

Một số hình ảnh tại nhà máy Thủy điện Tà Lơi 3:

Đánh giá
  • Tags: