Intracom Group

Nghị định 100 về quản lý dự án đầu tư xây dựng tạo làn gió mới cho các doanh nghiệp

Nghị định 100 của chính phủ ra đời, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số điều của nghị định số 59/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09 được hy vọng sẽ tháo gỡ những rào cản cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

 

Những rào cản về chính sách, thủ tục hành chính rườm rà đã gây không ít những khó khăn trong quá trình phát triển không chỉ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn với các doanh nghiệp lớn đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng.

Tuy nhiên kể từ ngày 15/09, khi nghị định 100 có hiệu lực, đơn giản hóa phần lớn các điều kiện đầu tư kinh doanh có điều kiện của 12 ngành nghề thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản thì rào cản cho hoạt động đầu tư trong lĩnh vực xây dựng của các doanh nghiệp đã được tháo bỏ và có cơ hội tham gia sâu hơn vào thị trường thuộc lĩnh vực này.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn ngành xây dựng đã đề xuất bãi bỏ 89 điều kiện, đơn giản hóa 94 điều kiện, giữ nguyên 32 điều kiện trong tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Trong đó, trọng tâm là giảm yêu cầu về kinh nghiệm, nhân lực, lĩnh vực phải cấp chứng chỉ hành nghề.

Theo nghị định 100, điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

– Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

– Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

– Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

Cũng theo nghị định, điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng:

– Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp I trở lên hoặc 03 công trình từ cấp II trở lên.

– Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên hoặc 03 công trình từ cấp III trở lên.

– Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 02 dự án từ nhóm c hoặc 02 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc 03 công trình từ cấp IV trở lên.

Trả lời giới báo chí, truyền thông, Bà Trần Thị Hương, Ủy viên HĐQT – Phó TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) cho biết: “ Trước đây chúng tôi đi xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng ví dụ như về ngành nghề giám sát xây dựng thì để chúng tôi đạt được giám sát công trình hạng 1, chúng tôi phải có quy định từ 10 – 30 nhân sự có chứng chỉ hoạt động trong lĩnh vực giám sát và có bằng cấp chuyên môn. Tuy nhiên ở nghị định 100 có sự sửa đổi thì các doanh nghiệp chỉ cần chứng minh cán bộ chủ chốt có chứng chỉ hành nghề phù hợp.”

Bà Hương cũng bày tỏ quan điểm: “ Chúng tôi đánh giá nghị định 100 là một luồng gió mới cho các doanh nghiệp về xây dựng và làm đơn giản hóa về các thủ tục hành chính, đi sâu vào thực tế hơn nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ khuôn khổ pháp lý để chúng ta có thể quản lý cũng như phát triển cả về trình độ chuyên môn cũng như quy mô của doanh nghiệp.”

Sự ra đời của Nghị định 100 về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã góp phần cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo cú huých lớn cho các doanh nghiệp trong ngành xây dựng.

Đánh giá
  • Tags: