Intracom Group

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2018 thành viên Intracom cần biết

Một số chính sách pháp luật mới có hiệu lực trong tháng 9 như: Quy định về việc gửi và nhận văn bản của cơ quan Nhà nước, Thanh toán điện tử liên ngân hàng hay Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề ngành xây dựng là những vấn đề các thành viên Intracom cần quan tâm.

 

Quyết định 28/2018 của Thủ tướng ban hành về việc thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử tại các bộ, ngành, địa phương trước ngày 31/12/2018, chính thức áp dụng từ 2019. Theo đó, văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo. Nếu cơ quan đã gửi văn bản điện tử thì không gửi bản giấy trừ bản gửi Chính phủ, Thủ tướng,… Quyết định cũng nêu rõ, bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử, nếu văn bản điện tử đó không bảo đảm yêu cầu về gửi nhận. Cơ quan từ chối phải chịu trách nhiệm về việc từ chối. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 6/9.

Thông tư 37/2016/TT-NHNN về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9 quy định việc thanh toán nợ giữa các thành viên không phải là đơn vị Ngân hàng Nhà nước phải có hợp đồng ủy quyền trước. Nợ giữa các thành viên trong hợp đồng ủy quyền trước hoặc văn bản thỏa thuận về việc thanh toán phải bao gồm tối thiểu các yếu tố sau: Hạn mức tối đa trong ngày được thanh toán nợ giữa các thành viên; Hạn mức tối đa của một lệnh thanh toán nợ không cần xác nhận nợ; Thời hạn hiệu lực của hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận.

Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/07/2018 về điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề về xây dựng đã được thay đổi so với trước đây. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/9/2018. Cụ thể: Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng II phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có 04 năm kinh nghiệm trở lên, trước đây là 05 năm; Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng III phải có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có 02 năm kinh nghiệm trở lên với người có trình độ đại học (trước đây là 03 năm); từ 03 năm trở lên với người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp (trước đây là 05 năm).

 

 

 

Đánh giá
  • Tags: