Intracom Group

Lễ đón Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche – vị thủ ngôi thứ 37 dòng truyền thừa Drikung Kagyu

Ngày 26/01/2019 tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông diễn ra Lễ đón tiếp Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche, vị thủ ngôi dòng truyền thừa Drikung Kagyu cùng tăng đoàn.

Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche là vị thủ ngôi thứ 37 của dòng truyền thừa Drikung Kagyu tại Ấn Độ, và là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhân chuyến hoằng pháp của mình tới Việt Nam, quý ngài đã chấp nhận lời mời và lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Phương Đông làm điểm đến để ban giáo pháp và thực hành pháp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche đã phổ biến những quy tắc chuẩn mực của thiền định cho các Phật tử. Thiền trong Phật Giáo không có nghĩa là suy tư về một thứ gì hay mổ xẻ một chủ đề nào cả, mà đúng hơn là cách giúp chúng ta quán thấy ý nghĩa của thực tại trong sự toàn vẹn của nó. “Hãy sử dụng tâm thức mình để quan sát tâm thức của chính mình” – Đấy cũng chính là sức mạnh mầu nhiệm nhất của sự chú tâm. Nếu giữ được sự cảnh giác trước các biến cố xảy ra thì chúng ta cũng sẽ vượt thoát khỏi sự chi phối của chúng dễ dàng hơn.

Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche phổ biến cụ thể cách giữ cho tâm tĩnh lặng, cách điều hòa nhịp thở khi thiền, những phương pháp thiền định độc đáo,… Cùng với đó, quý ngài cùng tăng đoàn đã thực hành thiền điện cùng các Phật tử để giúp họ lĩnh hội sâu hơn những gì vừa được học.

Tiếp đó, Đức Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche cùng tăng đoàn đã đọc kinh cầu nguyện cho những điều phước lành sẽ đến đối với Intracom, bệnh viện Phương Đông cũng như tất cả các Phật tử của Đạo tràng Cửu Hoa Sơn.

Cuối buổi Lễ, quý ngài đã trồng cây kỉ niệm tại khuôn viên bệnh viện Đa khoa Phương Đông, kết thúc chuyến hoằng pháp thành công tốt đẹp.

 


 

Đánh giá
  • Tags:

Tin tức liên quan