Intracom Group

Intracom ứng dụng triết lý Phật giáo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

“Học Phật pháp là để ứng dụng vào kinh doanh, gắn liền triết lý của đạo Phật vào kinh doanh chứ không phải lấy triết lý ấy làm bộ áo comple mặc ngoài” - Những chia sẻ của Chủ tịch HĐTQT, Tổng Giám đốc Intracom Nguyễn Thanh Việt chính là kim chỉ nam, nền tảng tạo nên văn hóa của Intracom.

 

Khát khao xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ nền tảng triết lý Phật giáo

 

Gần 20 năm kể từ khi thành lập là cả một quá trình phấn đấu với bao thăng trầm của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom). Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, Intracom đều phát huy mọi nội lực, vượt lên khó  khăn, vươn tới những tầm cao mới khẳng định thương hiệu.

 

Ngay từ khi thành lập, không chỉ quan tâm tới chiến lược quản trị doanh nghiệp, Chủ tịch Nguyễn Thanh Việt còn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Bởi với ông, văn hóa vô cùng quan trọng, là linh hồn, chìa khóa vàng cho sự thành công của bất kì một doanh nghiệp nào. Đó là tài sản vô giá để định hình, phát triển thương hiệu theo hướng “hữu xạ tự nhiên hương”.

 

Từ khi thấm nhuần tư tưởng Phật giáo, Chủ tịch Nguyễn Thanh Việt đã ứng dụng triết lý đạo Phật vào kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Và quan trọng nhất là Intracom đã thành công và tạo dựng văn hóa của riêng mình.

Nhân viên trong hệ thống Intracom tham gia các khóa tu hàng tháng

 

Chuyển hóa pháp Lục hòa nhà Phật trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 

Lục hòa là sáu nguyên tắc hòa kính được đức Phật chỉ dạy, vận dụng chủ yếu trong đời sống Tăng đoàn nhằm tạo ra môi trường hòa hợp để chư tăng cùng tu tập. Sáu nguyên tắc đó là:

 

– Thân hòa đồng trú: chung sống hòa thuận với nhau dưới một mái nhà, một tổ chức.

 

– Khẩu hòa vô tranh: lời nói hòa hiệp, không tranh cãi nhau.

 

– Ý hòa đồng duyệt: ý tưởng hiền hòa, vui vẻ thì thân và lời nói dễ giữ được hòa khí.

 

– Giới hòa đồng tu: giữ gìn giới luật (những quy định của một tổ chức) để cùng nhau tu tập.

 

– Kiến hòa đồng giải: mỗi người hiểu biết được điều gì, khám phá được điểm gì, phải giãi bày, chỉ bảo cho người khác hiểu.

 

– Lợi hòa đồng quân: tài lợi, vật thực, đồ dùng phải phân chia cho nhau, cùng nhau thọ dụng, không được chiếm làm của riêng, hay giành phần nhiều về mình.

Những nguyên tắc trên có thể nói là lý tưởng trong đời sống thế tục, có thể rất khó làm theo. Tuy nhiên, không phải vì lý tưởng mà không thể áp dụng trong thực tế. Tại Intracom, đây được xem là những định hướng để mỗi cán bộ, nhân viên noi theo, hướng mình hành động theo các nguyên lý đó để có được sự hài hòa, đồng thuận.  

Ứng dụng, chuyển hóa Lục hòa của đạo Phật vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mỗi nhân viên Intracom luôn hướng tới:

 

– Làm việc, chung sống hòa thuận

 

– Tranh luận nhưng không tranh cãi: nói năng với nhau một cách nhẹ nhàng, nếu tranh luận một vấn đề cần nói năng một cách ôn hòa, lễ độ.

 

– Luôn nghĩ đến điểm mạnh của người khác, nuôi dưỡng những ý nghĩ tốt đẹp về nhau, không ganh tị nhau.  

 

– Làm việc theo quy định, kỉ luật, kỉ cương của công ty.

 

– Người đi trước dắt người đi sau để cùng nhau tiến bộ, làm việc tốt.

 

– Có làm thì có thưởng: mọi sự nỗ lực, cố gắng đều được đền đáp xứng đáng.

 

Không thể phủ nhận, khi coi Lục hòa như kim chỉ nam trong đời sống, công việc, chắc chắn chúng ta sẽ có được sự hòa hợp. Nhưng làm thế nào để mỗi nhân viên Intracom thực hiện theo những nguyên tắc đó? Một lần nữa, triết lý của đạo Phật được Ban lãnh đạo vận dụng, chuyển hóa thành các biện pháp thực hành để xây dựng văn hóa Intracom. Đó chính là việc ứng dụng Tứ nhiếp pháp – bốn phương pháp thu phục lòng người.

Nhân viên trong hệ thống Intracom tham gia các khóa tu hàng tháng

 

Tứ nhiếp pháp – 4 phương pháp thực hành xây dựng văn hóa Intracom

 

Tứ nhiếp pháp: “Bố thí – Ái ngữ – Đồng sự – Lợi hành” là 4 phương pháp mà tất cả các nhân viên Intracom đã và đang thực hành để gìn giữ, phát huy và nâng tầm văn hóa Intracom. 

 

1. Bố thí

 

Phương pháp đầu tiên trong tứ nhiếp pháp chính là “bố thí” – hai chữ chứa đựng ý nghĩa sâu xa của hành động cao đẹp và đầy tính nhân văn. Theo triết lý đạo Phật,  “bố” là chia bày ra, “thí” là trao tặng, cho. Bố thí là đem năng lực vật chất cũng như trí tuệ của mình hiến dâng, chia tặng cho người khác. Không dừng lại ở việc cho nhận về vật chất, bố thí là phương pháp hữu hiệu để đối trị tính tham lam ích kỉ, và thể hiện lòng từ bi, bác ái.

 

Ở Intracom, bố thí chính là sự sẻ chia trong công việc. Toàn thể cán bộ, nhân viên Intracom đoàn kết để cùng làm việc. Nhưng ở đó không có sự bao che, Intracom phát triển trên một cơ sở thống nhất “đấu tranh – hòa hợp – phát triển”.

 

Của cải và vốn kiến thức của bạn sẽ còn mãi khi bạn trao đi. Cuộc sống là vô thường, nếu cứ giữ mãi cho mình, lúc rời cõi tạm cũng không thể mang theo được. Đó cũng là triết lý làm việc tại Intracom.  

 

2. Ái ngữ

 

Mỗi ngày làm việc tại Intracom là một ngày vui bởi dưới mái nhà Intracom, chúng ta sẽ cảm nhận được sự yêu thương với những “ái ngữ” – nói những lời tốt đẹp nhưng trong đó phải chứa đựng sự chân thành. Đó là vấn đề quan trọng trong xử thế. Ở Intracom, đồng nghiệp đối với nhau chân thành, mỗi nhân viên luôn nhận được sự nhẹ nhàng, tận tình chỉ bảo từ các cấp lãnh đạo để hoàn thiện và nâng cao năng lực. Và tất nhiên, những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm được đến trái tim.     

 

3. Đồng sự

 

Ở Intracom, lãnh đạo không chỉ là người chỉ tay giao việc mà còn là người cùng làm, cùng chia sẻ khó khăn với nhân viên, tạo sự thấu hiểu, gần gũi, cùng nhau làm tốt công việc. Đó là tinh thần làm việc nhất quán tại Intracom.

 

4. Lợi hành

 

Trên hành trình phát triển và tỏa sáng cùng đất nước, mỗi nhân viên Intracom luôn giữ ngọn lửa đam mê công việc với sứ mệnh mang đến một cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho khách hàng. Hạnh phúc của khách hàng chính là niềm vui, động lực cho mỗi nhân viên Intracom. Đó chính “lợi hành” trong Tứ nhiếp pháp – làm việc không chỉ mong lợi mình, mà phải vì lợi ích của cộng đồng.

 

Khi được hỏi về việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng Phật giáo, Chủ tịch Nguyễn Thanh Việt chia sẻ: “Người làm kinh doanh là phải biết dần dần quên mình đi để cống hiến cho cộng đồng xã hội. Đó chính là người đang đi trên con đường vô ngã – vị tha, con đường cống hiến vì cộng đồng. Tôi biết phần của mình nhưng cũng biết phần của cộng đồng. Có nhiều người nói thương trường là chiến trường, nhưng với tôi thương trường không phải là chiến trường”.

 

Xây dựng, định hình văn hóa riêng của doanh nghiệp là cả một con đường dài và kiên định. Và Intracom đang kiên định với việc chuyển hóa Lục hòa, thực hành Tứ nhiếp pháp của đạo Phật trong hành trình xây dựng văn hóa, đưa Intracom trở thành mái nhà chung, lấy con người làm trung tâm, xây dựng cuộc sống an lạc cho cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Đánh giá
  • Tags: