Intracom Group

Intracom tổ chức khóa Đào tạo Kỹ năng Báo chí và Truyền thông

Thông qua khóa học, các học viên Intracom được trang bị thêm kiến thức để nắm bắt, xử lý và truyền tải thông tin nhằm giúp mỗi nhân viên Intracom tăng cường khả năng hiểu biết các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tăng sự tự tin trong công việc, sự gắn kết và hiểu biết của mỗi nhân viên với công ty nói chung và với công việc của mình nói riêng.

Tháng 11 năm 2011, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) đã thực hiện thành công Khóa đào tạo kỹ năng báo chí và truyền thông, là một trong những khóa học nằm trong kế hoạch đào tạo chiến lược nhằm nầng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ CBNV của Ban lãnh đạo công ty Intracom.

Trước xu hướng hội nhập và phát triển toàn cầu, trước những đòi hỏi ngày càng cao hướng tới một sự phát triển bền vững và năng động, các doanh nghiệp phải thích nghi và luôn đòi hỏi làm mới mình, Ban lãnh đạo Intracom đã phối hợp cùng phòng Tổ chức hành chính Công ty tiến hành mời các giảng viên có uy tín chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy lâu năm để tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng báo chí – truyền thông một cách bài bản và chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ CBNV Công ty.

Khóa học Báo chí và truyền thông Intracom bao gồm 3 lớp: Kỹ năng tin tức báo chí, Kỹ năng photo – camera và Kỹ năng photoshop. Thông qua khóa học, các học viên Intracom đã được trang bị kiến thức cơ bản trong việc nắm bắt thông tin, xử lý thông tin và truyền tải thông tin nhằm giúp mỗi nhân viên Intracom tăng cường khả năng hiểu biết các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, biết cách làm chủ thông tin qua đó tăng sự tự tin trong hoạt động làm việc với đối tác và khách hàng, tăng sự gắn kết và hiểu biết của mỗi nhân viên với công ty nói chung và với công việc của mình nói riêng.

Khóa học Báo chí và truyền thông Intracom đã đem lại không khí học tập nhiệt tình vui vẻ với những kết quả hữu ích cho mỗi cá nhân và với sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Sau đây là một số hình ảnh diễn ra tại khóa học:

intracom-dao-tao-truyen-thongintracom-dao-tao-truyen-thongintracom-dao-tao-truyen-thongintracom-dao-tao-truyen-thongintracom-dao-tao-truyen-thongintracom-dao-tao-truyen-thong

Đánh giá
  • Tags: