Intracom Group

Intracom thực hiện chương trình quản lý phát thải khí carbon

Intracom đã sở hữu một chứng nhận về khả năng giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, khẳng định ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Nhận thức được tầm quan trọng về những tác  động ảnh hưởng đến môi trường từ việc phát triển các dự án thủy điện, ngày 10/6/2010, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) đã thực hiện chương trình quản lý phát thải khí carbon cho dự án thủy điện Tà Lơi 3 thuộc địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, thông qua việc ký hợp đồng mua bán phát thải khí carbon.

“Cơ chế phát triển sạch – Clean Development Mechanism” (CDM) là một loại hàng hóa đặc biệt, việc mua bán này tuy là mới mẻ ở nước ta nhưng thực tế đang trở nên sôi động trên phạm vi toàn cầu.

Nghị định thư Kyoto (đã được 160 nước chấp thuận vào ngày 11/12/1997) có hiệu lực đồng nghĩa với việc các nước tham gia nghị định này phải cắt giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính như họ đã cam kết, cụ thể là cắt giảm khí CO2 hoặc một số loại khí thải được qui đổi tương đương. Đây là cơ chế để các nước thực hiện nghĩa vụ giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính theo cam kết tại nghị định thư Kyoto về bảo vệ môi trường.

Một trong những con đường để cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính là giảm tiêu thụ năng lượng. Nhưng nếu giảm tiêu thụ năng lượng sẽ  ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp cũng như nhiều ngành kinh tế, ngoài ra chi phí đầu tư cũng sẽ rất cao, trong khi đó, nghị định thư Kyoto mang ý nghĩa toàn cầu và có những cơ chế mềm dẻo nhằm tạo điều kiện cho các nước thực hiện cam kết. Chỉ cần có trong tay “chứng nhận giảm phát thải hiệu ứng nhà kính”, bất kể chứng nhận đó có nguồn gốc hay được thực hiện tại quốc gia nào cũng được chấp nhận đã đóng góp giảm phát thải hiệu ứng nhà kính như cam kết trong nghị định thư này.

Như vậy, thông qua hợp đồng này, Intracom đã sở hữu một chứng nhận về khả năng giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Intracom đã khẳng định ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh một cách khoa học, đáp ứng được tiêu chí phát triển bền vững của doanh nghiệp hiện nay.

Đánh giá
  • Tags: