Intracom Group

Intracom thông báo mời thầu dự án thủy điện Đông Pao

Intracom thông báo mời thầu gói thầu "Thiết bị nhà máy - Cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và các dịch vụ kĩ thuật" cho dự án Thủy điện Đông Pao

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông

Tên gói thầu: Thiết bị nhà máy – Cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và các dịch vụ kĩ thuật

Tên dự án: Thủy điện Đông Pao (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu)

Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay và huy động khác (vốn trong nước 100%)

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Giá gói thầu: 2.000.000 USD

Thời gian bán HSMST: từ 08 giờ, ngày 05 tháng 12 năm 2018 đến trước 15 giờ, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Địa điểm bán HSMST: tầng 24, tòa nhà Intracom, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. SĐT: 0975 233 885

Địa chỉ nhận HSMST: tầng 24, tòa nhà Intracom, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ, ngày 28 tháng 12 năm 2018

HSDST sẽ được mở công khai vào 15 giờ, ngày 28 tháng 12 năm 2018, tại tầng 24, tòa nhà Intracom, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông kính mời đại diện của các thầu nộp HSDST tới tham dự Lễ Mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

__________________________________________________________________________

 

TENDER NOTICE

– Tenderee: Infrastructure Investment and Transportation Construction Joint Stock Company

– Bidding package name: Plant equipment – Supply of Synchronized mechanical and electrical equipments and technicals services.

– Project name: Dong Pao Hydroelectric Plant (Tam Duong District, Lai Chau province)

– Capital source: Equity capital, loans and other mobilization (100% domestic)

– Bidding form: Extensive international bidding

– Release time of the prequalification tender document: from 8:00 December 5th, 2018 to 15:00 December 28th, 2018.

– Location for issuance of the prequalification tender document: 24th Floor, Intracom Buiding, Cau Dien Street, Phuc Dien Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi.

– Address for receiving bids: 24th Floor, Intracom Buiding, Cau Dien Street, Phuc Dien Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi.

– Bid closing time: 15:00 December 28th, 2018.

Bids will be opened publicy at 15:00 (Vietnamese time) December 28th, 2018 at 24th Floor, Intracom Buiding, Cau Dien Street, Phuc Dien Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi.

Infrastructure Investment and Transportation Construction Joint Stock Company would like all bidder’s representatives to attend the Bid Opening at the time and location indicated above.

 

Đánh giá
  • Tags: