Intracom Group

Intracom Group trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Ngày 7/9/2021, Quyết định bổ nhiệm mới chức danh Phó Tổng Giám đốc Intracom Group cho ông Nguyễn Tiến Đức chính thức có hiệu lực.

Ông Nguyễn Tiến Đức xuất thân từ ngành Kiến trúc sư – Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ông là đối tác chiến lược đã cộng tác với Intracom Group nhiều năm, qua nhiều dự án và công trình. Bên cạnh chuyên môn giỏi, ông Nguyễn Tiến Đức là lãnh đạo có kinh nghiệm dày dặn về quản lý và điều hành, được Ban lãnh đạo Intracom Group đánh giá cao.

Tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của ông Nguyễn Tiến Đức, Ban lãnh đạo Intracom Group đã thống nhất chiêu mộ và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đức giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty, phụ trách mảng Thiết kế. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 7/9/2021 và có thời hạn trong 5 năm.

 

Việc bổ nhiệm mới vị trí Phó Tổng Giám đốc nằm trong kế hoạch kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao, thể hiện quyết tâm và sẵn sàng hoàn thành các mục tiêu lớn đã đặt ra của Intracom Group trong thời gian tới.

Đánh giá
  • Tags: