Intracom Group

INTRACOM GROUP HOÀN TẤT THANH TOÁN TẤT CẢ TRÁI PHIẾU

Tính đến thời điểm ngày 20/10/2023, Intracom Group đã chính thức hoàn thành 100% nghĩa vụ thanh toán đối với tất cả các mã Trái phiếu mà Intracom Group và các công ty trong hệ thống đã phát hành

Ngày 20/10/2023, Công ty CP chứng khoán BIDV với vai trò là Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán đã thông báo đến các đơn vị có liên quan về việc Trái Phiếu ITCH2123002 đã đáo hạn và Tổ Chức Phát Hành (Intracom Group) đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày 20/10/2023. Đây là mã trái phiếu cuối cùng trong các mã Intracom Group đã phát hành và cũng đã được Intracom Group hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các mã Trái phiếu của Intracom Group và các công ty trong hệ thống phát hành đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán. Theo đó, Đại lý Đăng ký lưu ký, Quản lý chuyển nhượng và thanh toán đã thực hiện thanh toán đầy đủ gốc và lãi cho Người Sở hữu Trái phiếu.

5/5 - (1 bình chọn)
  • Tags: