Intracom Group

Intracom Group bổ nhiệm thêm Phó Tổng Giám đốc

Intracom Group vừa chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Chung giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Chung làm Phó Tổng Giám đốc nằm trong lộ trình quy hoạch nhân sự cấp cao nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng quy mô và định hướng chiến lược phát triển của Intracom Group trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thành Chung xuất thân là kỹ sư xây dựng – Đại học Kiến trúc Hà Nội, đồng thời, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học FPT. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và quản trị kinh doanh, ông đã trực tiếp xây dựng chiến lược phát triển, nắm giữ các vị trí cao cấp tại các đơn vị uy tín nước trong và quốc tế.

 

Trên cương vị mới là Phó Tổng Giám đốc tại Intracom Group, ông Nguyễn Thành Chung được giao phụ trách mảng thi công xây dựng các dự án của Công ty.

 

Quyết định bổ nhiệm được ban hành có hiệu lực từ 16/5/2022.

 

Nhận Quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Thành Chung gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo Intracom Group và tuyên thệ sẽ xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong tập thể, cùng Ban lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ để góp sức phát triển Intracom trong thời gian tới.

 

Với việc bổ nhiệm thêm ông Nguyễn Thành Chung, hiện nay Intracom Group có 6 Phó Tổng Giám đốc.

 

 

Đánh giá
  • Tags: