Intracom Group

Intracom gia nhập Hội Tự động hóa Việt Nam

Trở thành thành viên của Hội Tự động hóa Việt Nam, Intracom có thêm cơ hội được tiếp cận với những điểm mới của khoa học công nghệ, nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Hội Tự động hóa Việt Nam là một tổ chức nghề nghiệp – xã hội gồm những thành viên tham gia nghiên cứu và giảng dạy hoặc hoạt động kinh doanh liên quan tới lĩnh vực tự động hóa – đo lường – điều khiển. Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động tư vấn hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các hội viên trong các sự kiện liên quan tới khoa học công nghệ tự động. Qua các buổi hội thảo, hội nghị, triển lãm, Hội Tự động hóa Việt Nam đã góp phần trong công cuộc nâng cao trình độ công nghệ của nhiều lĩnh vực trong xã hội.

Ngày 18/01/2019, tại Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019”.  Tại hội nghị, TS. Nguyễn Quân – Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận Hội viên mới cho Intracom. Việc Intracom gia nhập Hội tự động hóa Việt Nam cho thấy công ty rất chú trọng việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, nhất là trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bà Bùi Thị Thoa – Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) thay mặt công ty nhận Giấy chứng nhận Hội viên mới từ TS. Nguyễn Quân – Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam

Hội Tự động hóa Việt Nam sẽ là cầu nối giữa Intracom với các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức trong và ngoài nước, để đưa tự động hóa vào sản xuất kinh doanh. Đây sẽ là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng của Intracom trong một số lĩnh vực hiện có như xây lắp và vận hành thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất dược phẩm thiên nhiên,… góp phần nâng cao năng lực của doanh nghiệp, tiến tới hội nhập quốc tế.

 

 

 

Đánh giá
  • Tags:

Tin tức liên quan