Intracom Group

Intracom chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Intracom sẽ thực hiện chương trình nâng cao chất lượng quản lý hoạt động, quản lý sản xuất và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Cùng với xu thế của nền kinh tế hội nhập, Intracom sẽ thực hiện chương trình nâng cao chất lượng quản lý hoạt động, quản lý sản xuất và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Ngày 10/5/2010, Intracom đã phối hợp với Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tổ chức tập huấn đợt 1 cho toàn thể CBNV của công ty về kiến thức áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Chuyên viên tư vấn của Tổng cục Đo lường chất lượng cũng tư vấn cho Intracom xây dựng hệ thống ISO phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo các tiêu chuẩn theo qui định như: Trách nhiệm lãnh đạo, quản lý nguồn lực, quy trình sản xuất, đo lường phân tích nhằm đưa ra những sản phẩm phục vụ đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Theo đó, Intracom tiến hành thực hiện các bước chuẩn bị để trình hồ sơ lên Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng xét cấp chứng nhận và đưa vào vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào đầu quí III năm 2010.

Đánh giá
  • Tags: