Intracom Group

Hướng về cội nguồn dân tộc nhân ngày Giỗ Tổ

Tiếp nối dòng lịch sử và tự hào về thế hệ cha anh đi trước, toàn thể CBNV đại gia đình Intracom hôm nay đang lắng lòng, ngưỡng vọng, hướng về cội nguồn dân tộc với nén tâm hương từ trầm tích lịch sử, kết tinh văn hóa gốc cội nguồn Việt Nam.

“Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”

Hằng năm, cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, mỗi CBNV Intracom cũng như những người Việt Nam đều xúc động hướng về đất Tổ, hướng về cội nguồn thấm đượm hồn thiêng sông núi, nghe thấy tiếng vọng ngày xưa, như thấy tổ tiên Lạc Hồng vẫn đang hiển hiện, đúng như câu đối ở đền Hùng.

Truyền thống uống nước nhớ nguồn, tư tưởng gắn kết: Tình non nước, nghĩa đồng bào đã được sản sinh từ thời đại Hùng Vương và được các thế hệ nối tiếp ra sức vun đắp, giữ gìn.

Nhận thức rõ ý nghĩa lớn lao của việc thờ cúng và kỵ giỗ các vua Hùng, dưới triều Khải Định đã quy định ngày 10/3 âm lịch từ năm 1917 là ngày quốc lễ.

Mùa xuân năm 1941, khi từ nước ngoài trở về Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã viết những vần thơ thể hiện tinh thần yêu nước, khẳng định truyền thống lịch sử của dân tộc trong bài “Lịch sử nước ta”:

“Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

Kể năm hơn bốn nghìn năm,

Tổ tiên rực rỡ, anh em thuận hoà.

Hồng Bàng là Tổ nước ta

Nước ta lúc ấy gọi là Văn Lang”

Năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 22CNV/CC cho công nhân, viên chức được nghỉ trong ngày Đại lễ giỗ các vị Tổ của cả nước. Những năm sau Cách mạng Tháng Tám, Chính phủ lâm thời đã cử cụ Huỳnh Thúc Kháng, quyền Chủ tịch nước lên dự Giỗ Tổ năm đầu tiên (1946). Sau 9 năm khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kháng chiến chống Pháp thắng lợi với thiên sử vàng Điện Biên Phủ (7/5/1954), ngày 1/9/1954, tại Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong trước khi về tiếp quản thủ đô: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Lời căn dặn cũng là lời hứa quyết tâm ấy của vị đứng đầu đất nước, dân tộc đã được thực hiện vào mùa xuân 1975: Sau 30 năm gian khổ hy sinh, nhân dân ta đã quét sạch bọn xâm lược ra khỏi bờ cõi, giang san thống nhất, quy về một mối vẹn toàn. Có lẽ không một dân tộc nào trên thế giới có chung một gốc gác tổ tiên – một ngày giỗ Tổ như dân tộc ta. Từ huyền thoại mẹ Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, nửa theo cha xuống biển, nửa theo mẹ lên rừng đã khơi dậy ý thức về dân tộc, nghĩa đồng bào và gắn kết chúng ta thành một khối đại đoàn kết. Hai chữ đồng bào là khởi nguồn của yêu thương, đùm bọc, của sức mạnh Việt Nam.

Cùng với thời gian và sự phát triển của đất nước, đền Hùng và Giỗ Tỗ Hùng Vương ngày càng được quan tâm một cách toàn diện, đánh dấu sự thay đổi vượt bậc mối quan tâm, tôn vinh đền Hùng của dân tộc ta lên một tầm cao mới. Nhà nước đã ban hành một loạt văn bản về quản lý đối với Di tích lịch sử đền Hùng và ngày lễ hội.

Năm 2001, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 6/11/2001 về nghi lễ Nhà nước, trong đó Giỗ tổ Hùng vương là một trong 6 ngày lễ lớn của dân tộc. Chúng ta càng tự hào hơn, vào lúc 18 giờ 9 phút (giờ Việt Nam) ngày 6/12/2012, tại Paris (Pháp), Ủy ban Liên Chính phủ thuộc UNESCO đã chính thức công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” của Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của nhân loại.

Tiếp nối dòng lịch sử và tự hào về thế hệ cha anh đi trước, toàn thể CBNV đại gia đình Intracom hôm nay đang lắng lòng, ngưỡng vọng, hướng về cội nguồn dân tộc với nén tâm hương từ trầm tích lịch sử, kết tinh văn hóa gốc cội nguồn Việt Nam làm cho hương thơm ấy càng ngát hơn, đượm hơn, lan tỏa hơn cũng chính là để góp phần xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, thương nòi, tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, toàn công ty vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh.

Đánh giá
  • Tags: