Intracom Group

Giải pháp môi trường

Với mục tiêu bảo vệ con người, môi trường, kiến tạo hệ sinh thái xanh và bền vững, Intracom Environment đầu tư các giải pháp giảm tác động môi trường như: xử lý chất thải nguy hại, chế biến phế phẩm công – nông nghiệp thành các nguyên liệu giá trị cao nhằm tối ưu hóa giá trị đất và đa dạng các nguồn thu nhập…

Bên cạnh việc nỗ lực hết mình thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, Intracom mong muốn lan tỏa hành động này tới khách hàng, cộng đồng, cùng nhau hành động,  gìn giữ môi trường trong lành.

Giải pháp môi trường