Intracom Group

Giá xử lý chất thải nguy hại hiện nay?

Giá xử lý chất thải nguy hại phụ thuộc vào nhiều yếu tố và đặc điểm khu vực. Quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa tại Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển và diễn ra nhanh chóng trong nhiều năm trở lại đây. Lượng chất thải đang tăng lên nhanh chóng với việc hình thành nhiều hơn các khu đô thị lớn, sự phát triển của ngành công nghệ sản xuất và dịch vụ, gia tăng trong nhu cầu hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng,…

Trong đó, chất thải nguy hại chiếm tỉ lệ không hề nhỏ, tạo ra sức ép lớn trong vấn đề xử lý rác thải. Điều này mở ra một cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ trong ngành công nghiệp xử lý chất thải nguy hại.

Giá xử lý chất thải nguy hại hiện nay

Hiện nay chưa có một mức giá cụ thể cho các hoạt động xử lý chất thải nguy hại trên thị trường, các mức giá sẽ do đơn vị xử lý chất thải cung cấp tùy thuộc vào đặc điểm, loại chất thải và khu vực mà có các mức giá khác nhau. Trên thực tế, dịch vụ quản lý và xử lý chất thải nguy hại không giống với các loại chất thải thông thường khác nên mức giá xử lý chất thải nguy hại sẽ cao hơn. Chi phí này bao gồm cả khoản đầu tư về cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư vào các điều kiện để được cấp phép xử lý chất thải nguy hại.

giá xử lý chất thải nguy hại

Giá xử lý chất thải nguy hại bao gồm giá thu gom, vận chuyển và giá quản lý, xử lý loại chất thải này. Giá thu gom và vận chuyển loại chất thải này giao động trong khoảng từ 2.500 – 5.000đ/kg. Còn giá xử lý chất thải nguy hại thì còn phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố.

Đơn cử như tại Thanh Hóa, đối với chất thải nguy hại y tế tại khu vực cụm Bệnh viện Nhi, giá dịch vụ là 28.000đ/kg (đã bao gồm VAT), trong đó giá thu gom và vận chuyển là 2.700đ/kg, giá xử lý là 25.300đ/kg. Nhưng cũng tại Thanh Hóa ở các cụm bệnh viện khác, giá dịch vụ là 28.200đ/kg, trong đó chỉ riêng giá thu gom và vận chuyển đã lên đến 7.000đ/kg. Tùy thuộc vào các đơn vị xử lý khác nhau, các loại chất thải khác nhau và vị trí khác nhau, giá dịch vụ xử lý chất thải nguy hại cũng sẽ có thay đổi.

Tuy nhiên, vấn đề giá loại hình dịch vụ này vẫn còn nhiều bất cập. Thứ nhất, như đã nói ở trên, khi không có quy định hướng dẫn cụ thể về giá dịch vụ, các đơn vị sẽ được tự ý đưa ra mức giá của mình, điều này gây ra tình trạng thiếu căn cứ, không thể xác định là có phù hợp hay không. Thứ hai, cũng vì chưa có quy định về mức giá nên sẽ xảy ra tình trạng giá khác nhau giữa các chủ thể mà không thể quản lý được. Thứ ba, các hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt được chính phủ điều chỉnh về mức giá dịch vụ, trong khi đối với các loại chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường thì lại không.

Đơn vị nào được phép xử lý chất thải nguy hại

Để được cấp phép xử lý chất thải nguy hại, đơn vị, doanh nghiệp hay tổ chức, công ty xử lý chất thải nguy hại cần phải có giấy phép xử lý chất thải nguy hại, ngoài ra, tại nơi xử lý, các đơn vị cũng phải tuân thủ và đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

  • Cơ sở xử lý chất thải nguy hại phải được trang bị công nghệ phù hợp, đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho loại chất thải đã được xử lý.
  • Vị trí cơ sở xử lý phải phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường của quốc gia, khu vực. Quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại, trừ những trường hợp đặc biệt.
  • Cơ sở hoạt động phải có bản báo cáo đánh giá tác động môi trường được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (tại Việt Nam là Bộ Tài nguyên và Môi trường)
  • Công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải được thẩm định, khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý thu năng lượng.
  • Có quy trình vận hành rõ ràng, an toàn cho người lao động và môi trường.
  • Trang bị đầy đủ thiết bị, công cụ đảm bảo an toàn trong trường hợp rò rỉ.
  • Có kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường khi dừng hoạt động.

Giá xử lý chất thải nguy hại cần được công khai, minh bạch để các đơn vị sản xuất, công nghiệp có thể tính toán được chi phí cũng như đảm bảo các hoạt động của mình không gây ảnh hưởng đến môi trường và còn người trong vấn đề về chất thải.

Kiểm soát tốt chi phí sẽ là điều kiện để các doanh nghiệp phát triển trong tương lai, mang đến một xã hội bền vững. Việc quản lý và xử lý chất thải độc hại là một công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi đơn vị, tổ chức hay cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Xử lý chất thải nguy hại vẫn đang là vấn đề cấp bách hiện nay, nguồn lực còn đang hạn chế. Thực tế cho thấy hiện nay, tình hình xử lý loại chất thải này vẫn đang chỉ đáp ứng được lượng nhỏ phần chất thải phát sinh. Cần đầu tư phát triển và chú trọng hơn trong vấn đề này, mở ra một cơ hội tiềm năng để phát triển trong lĩnh vực xử lý chất thải cho xã hội.

5/5 - (2 bình chọn)
  • Tags: