Intracom Group

Po Ho Hydropower Plant

Po Ho Hydropower Plant is invested in Trung Leng Ho Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province with a capacity of 13.2MW and two modern engine units. Total investment capital for the project is more than VND 500 billion, and it is expected to be completed in 2019.
Upon operation, Po Ho Hydropower Plant will annually provide an average of 52.14 million kWh to the national grid, contributing to socio-economic development for the locality and the whole country.

Thủy điện Pờ Hồ có tổng vốn đầu tư lên tới trên 500 tỉ đồng. Tại dự án, công suất lắp máy là 13,2 Mw, gồm 02 tổ máy hiện đại.

Khi chính thức đi vào hoạt động, nhà máy thủy điện Pờ Hồ sẽ cung cấp lượng điện bình quân là 52,14.106 kwh mỗi năm vào lưới điện quốc gia, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương nói riêng và cho cả nước nói chung.

Dự án nhà máy thủy điện Pờ Hồ sẽ được khởi công vào quý 1 năm 2016 và dự kiến hoàn thành vào quý 1 năm 2019.

Đánh giá
  • Tags: