Intracom Group

Organizational chart of Phuong Dong General Hospital

Chú thích sơ đồ/Note the diagram:
Bệnh viện đa khoa Phương Đông/Phuong Dong General Hospital
Mô hình tổ chức Bệnh viện đa khoa Phương Đông/Organization chart of Phuong Dong General Hospital
GĐBV/CEO: Hospital’s Director/CEO
Các hội đồng chuyên môn/professional councils 
GĐ chuyên môn CMO/Professional Director CMO
GĐ vận hành COO/Chief Operations Officer
Phòng điều dưỡng/Nursing Department
Khối lâm sàng/Clinical Unit
Khối CLS/CLS Unit
KHTH-QLQL/General Plan – Quality Management
ĐDT khoa/ Head of Nursing Department
Tổ dinh dưỡng/Nutrition Team
Cấp cứu/Emergency
Khoa khám bệnh/Examination Department
Ngoại – GMHS – Nội soi/Surgery – Anesthesia and Intensive Care – Endoscopy
CĐHA – TDCN/ Diagnostic Imaging – Functional exploration
KSNK/Infection control
Khoa sản phụ khoa/ Obstetrics & Gyna(e)cology
Nhi – sơ sinh/ Pediatrics – Neonatology
ICU – SICU – NICU
KHOA NỘI/INTERNAL MEDICINE
Xét nghiệm/Laboratory

Đánh giá
  • Tags: