Intracom Group

THÔNG TIN DỰ ÁN

Hồi là nguyên liệu quý trong công nghiệp, có nhiều tiềm năng và lợi thế trong dược phẩm, thực phẩm. Lạng Sơn là tỉnh có diện tích trồng cây Hồi lớn nhất cả nước với 34.000 ha, chiếm 71% tổng diện tích Hồi Việt Nam. Những năm qua, các sản phẩm từ cây hồi dù làm ra nhiều nhưng hầu hết sơ chế thủ công, xuất khẩu manh mún qua đường tiểu ngạch, chưa đạt được giá trị như mong muốn.

Qua làm việc với tỉnh Lạng Sơn và thực địa thẩm định dự án hoa hồi tại huyện Văn Quan – nơi chiếm 1/3 diện tích trồng hồi toàn tỉnh, Intracom Group được tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy chế biến hoa hồi tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Dự án xây dựng nhà máy chế biến hoa Hồi tại Lạng Sơn được Intracom đầu tư hơn 1000 tỉ đồng với công nghệ và thiết bị đồng bộ hiện đại. Quy mô chế biến 5.000 tấn hoa hồi khô/năm. Intracom đặt mục tiêu: Xây dựng vùng nguyên liệu ổn định bằng cách đầu tư song song với gắn bó và chia sẻ trách nhiệm cùng với người trồng hồi.

 

Việc triển khai dự án Nhà máy chế biến hoa hồi Lạng Sơn sẽ là một điểm nhấn trong giai đoạn phát triển hiện nay của vùng núi phía Bắc. Dự án được triển khai không chỉ giúp hạn chế tình trạng tiêu thụ nguyên liệu thô, đem lại lợi ích cho người nông dân, cho nhà đầu tư mà còn cho an sinh xã hội. Góp phần nâng cao giá trị gia tăng của quả hồi Việt Nam, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng tỉnh biên giới Lạng Sơn.

 

Dự án cùng lĩnh vực

10 Tháng Tám, 2022

  • Đầu tư tài chính
  • by Admin

Intracom Group ký kết đầu tư cho Triip

Xem tiếp

10 Tháng Tám, 2022

  • Đầu tư tài chính
  • by Admin

Intracom Group đầu tư Seaworld – Namaste

Xem tiếp

10 Tháng Tám, 2022

  • Đầu tư tài chính
  • by Admin

Intracom Group đầu tư cho Startup BluSaigon

Xem tiếp

10 Tháng Tám, 2022

  • Đầu tư tài chính
  • by Admin

Intracom ký kết đầu tư với Tokai

Xem tiếp