Intracom Group

No image

14 Tháng Sáu, 2022

Kiến trúc sư (Diễn họa và dựng phim 3D)

Xem chi tiết
No image

14 Tháng Sáu, 2022

Phó Tổng Giám đốc Phụ Trách Phát Triển Dự Án

Xem chi tiết
No image

10 Tháng Năm, 2022

Kỹ sư điện (hoặc nước) Có chứng chỉ GS PCCC

Xem chi tiết
No image

10 Tháng Năm, 2022

Kỹ sư điện (hoặc nước) Có chứng chỉ GS PCCC

Xem chi tiết
No image

10 Tháng Năm, 2022

Kỹ sư điện

Xem chi tiết
No image

10 Tháng Năm, 2022

Kỹ sư cấp thoát nước

Xem chi tiết
No image

10 Tháng Năm, 2022

Kỹ sư XD (Có chứng chỉ GS tối thiểu hạng 2)

Xem chi tiết
No image

10 Tháng Năm, 2022

Kỹ sư xây dựng (Có chứng chỉ GS hạng 1)

Xem chi tiết
No image

10 Tháng Năm, 2022

Trưởng ban Quản lý Dự án

Xem chi tiết
No image

10 Tháng Năm, 2022

Phó Tổng Giám đốc điều hành (lĩnh vực thi công xây dựng)

Xem chi tiết
No image

10 Tháng Năm, 2022

Cán bộ phòng Kế hoạch kỹ thuật

Xem chi tiết
No image

10 Tháng Năm, 2022

Cán bộ Giải phóng mặt bằng

Xem chi tiết

HỆ SINH THÁI INTRACOM