Intracom Group

Đại hội chi bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông nhiệm kỳ II

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 39- KH/ĐU-TCT ngày 30/7/2014 của Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 06/6/2015 Chi bộ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí đại diện Đảng uỷ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và sự có mặt đông đủ của các đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo chính trị  – Tổng kết được kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2010-2015 và đã quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020; đóng góp ý kiến thiết thực vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng cấp trên.

Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, tiêu biểu cho toàn thể Đảng viên trong Chi bộ, thể hiện được tính liên tục, kế thừa và đổi mới và Đại hội đã bầu được đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thành công của Đại hội đã tạo ra nguồn sức mạnh mới hết sức to lớn để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí cao trong Chi bộ, tạo tiền đề thuận lợi cho bước phát triển nhanh của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông trong thời gian tới. Với ý chí quyết tâm vươn lên, nhất định chúng ta vượt qua khó khăn thử thách, kiên định thực hiện mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh – Tỏa sáng cùng đất nước, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Công ty, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp.

 

Đánh giá
  • Tags: