Intracom Group

THÔNG TIN DỰ ÁN

Với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, công trình mặt đê Tả sông Thao có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh Phú Thọ.

Trước đây đê tả sông Thao kết hợp với giao thông tỉnh lộ 320 thuộc địa bàn huyện Hạ Hòa có cao trình thấp, không đảm bảo chống lũ. Nhiều năm nước sông Hồng lên cao đã bị tràn qua đê ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Hơn nữa, mặt đường cũ nhỏ, hẹp, hư hỏng, xuống cấp khiến giao thông đi lại khó khăn. Trước thực trạng như vậy UBND tỉnh Phú Thọ đã có quyết định duyệt Dự án đầu tư xây dựng  công trình đắp tôn cao, mở rộng và cứng hóa mặt đê tả sông Thao.

Công trình mặt đê Tả sông Thao là một dự án trọng điểm của tỉnh Phú Thọ. Công trình có chiều dài 42km, đi qua địa phận của 3 địa danh, đó là thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Ba, huyện Hạ Hòa. Đây là công trình được đầu tư bởi Ban Quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ.

Với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, công trình mặt đê Tả sông Thao có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh Phú Thọ.

Kết quả nghiệm thu cho thấy công trình đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật và tiến độ thi công, phục vụ kịp thời công tác phòng chống lụt bão, nhu cầu đi lại cho người dân.

Dự án cùng lĩnh vực