Intracom Group

Công đoàn Intracom tặng quà các gia đình Thương binh, Liệt sỹ

Những phần quà được trao tặng nhân dịp này đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo và nhân viên Intracom đến gia đình CBNV đồng thời ghi nhận, tôn vinh thành tích, cống hiến của những thương binh, bệnh binh, liệt sỹ và gia đình có công với đất nước.

Phát huy tinh thần uống nước nhớ nguồn, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2011), Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (INTRACOM) đã tổ chức thăm hỏi và trao 16 suất quà cho cán bộ công nhân viên là con Thương binh, liệt sỹ đang công tác tại Công ty.

Góp phần tăng thêm tiềm lực cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và cơ sở để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần chống lại thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, bôi nhọ quá khứ hào hùng của dân tộc, ngày thương binh liệt sĩ được ra đời.

Ngày lễ này được ghi nhận như là một biểu hiện của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây ở Việt Nam. Qua đó tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với Cách mạng từ trước đến nay.

Những phần quà được trao tặng nhân dịp này đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo và nhân viên Intracom đến gia đình CBNV đồng thời ghi nhận, tôn vinh thành tích, cống hiến của những thương binh, bệnh binh, liệt sỹ và gia đình có công với đất nước.

Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa là truyền thống tốt đẹp của Intracom. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Intracom nói riêng và dân tộc ta nói chung đối với những người có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động lần này góp phần đẩy mạnh ý thức, trách nhiệm của cán bộ nhân viên trong việc giữ gìn truyền thống tốt đẹp vốn có tại Intracom.

Đánh giá
  • Tags: