Intracom Group

Công đoàn Intracom đổi mới, sáng tạo, vì quyền và lợi ích của người lao động

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Intracom luôn là chỗ dựa vững chắc, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; xây dựng đội ngũ nhân lực vững mạnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Intracom.

Tất cả vì lợi ích của người lao động, vì sự phát triển chung của Công ty

 

Trong sự phát triển lớn mạnh của Intracom, không thể không nhắc tới vai trò của tổ chức Công đoàn. Có thể nói, Công đoàn Intracom đã và đang làm tốt vai trò của mình, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Intracom. Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo xây dựng nội quy lao động, tham mưu, đề xuất ý kiến về quyền lợi của người lao động tạo ra một môi trường làm việc tốt, nâng cao năng suất lao động, tác động tích cực đến hiệu quả kinh doanh.

 

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn Intracom còn tích cực chăm lo đời sống tinh thần của người lao động như tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tham quan du lịch, chế độ ngày lễ tết, thực hiện việc thăm hỏi động viên những lúc ốm đau và  xây dựng chế độ chính sách đến người lao động và người thân trong gia đình người lao động…

 

Trong 7 tháng đầu năm 2021, tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo mục tiêu phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc, đoàn viên, người lao động trong hệ thống Intracom đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực trong lao động sản xuất.

 

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn

 

Năm nay, Công đoàn Việt Nam tròn 92 năm, cũng là năm ghi dấu mốc quan trọng. Đó là việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02-NQ/TƯ ngày 12/6/2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn”. Mục tiêu tổng quát là “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới…là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

 

Trong tình mới, Công đoàn Intracom quyết tâm đổi mới, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực để làm tốt vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng, đoàn kết người lao động. Phấn đấu tổ chức công đoàn theo hướng mở, chủ động phối hợp với Ban lãnh đạo chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của toàn thể cán bộ, nhân viên. Cùng với đó, Công đoàn sẽ phối hợp với Ban Lãnh đạo xây dựng chương trình sản xuất kinh doanh cho công ty, đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các công đoàn viên.

 

Dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc, sự vững mạnh của tổ chức Công đoàn, quyền lợi của toàn thể cán bộ, nhân viên được đảm bảo và nâng cao, tạo ra một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Đó chính là nền tảng góp phần nâng cao sức cạnh tranh, tạo dựng uy tín của thương hiệu Intracom. 

Đánh giá
  • Tags: