Intracom Group

Chất thải là gì? Phân loại và xử lý chất thải

Chất thải là gì? - Một khái niệm tưởng chừng đơn giản nhưng lại có thể gây ra những tác hại khôn lường. Chất thải đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.

Trong một thế giới ngày càng phát triển, lượng chất thải sản xuất đang gia tăng không kiểm soát. Đó là lý do tại sao việc phân loại và xử lý chất thải đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát triển bền vững. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chất thải là gì, phân loại chất thải và các phương pháp xử lý chất thải.

Chất thải là gì?

Chất thải là các sản phẩm, vật liệu hoặc chất còn lại sau khi quá trình sử dụng, sản xuất hoặc tiêu thụ đã kết thúc. Chúng có thể gây ô nhiễm môi trường hoặc nguy hiểm đến sức khỏe con người nếu không được xử lý đúng cách. Chất thải có thể là rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp, chất thải y tế, chất thải hóa học, chất thải điện tử, chất thải nguy hại và nhiều loại khác. Việc quản lý và xử lý chất thải là một vấn đề quan trọng để bảo vệ môi trường và sức khỏe công cộng.

Chất thải có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, dựa trên nguồn gốc, tính chất, khả năng tái chế.

chất thải là gì

3 tiêu chí phân loại chất thải cần biết

Chất thải được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, vì vậy bạn cần hiểu rõ về chất thải là gì để có thể phân loại đúng cách.

Phân loại chất thải có nhiều lợi ích, như giúp việc xử lý chất thải hiệu quả hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái chế, tái sử dụng chất thải, hạn chế việc thải bỏ chất thải ra môi trường.

Phân loại theo nguồn gốc

Chất thải sinh hoạt: là chất thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của con người, bao gồm chất thải rắn, chất thải lỏng và chất thải khí.

Chất thải công nghiệp: là chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, bao gồm chất thải rắn, chất thải lỏng, chất thải khí và chất thải nguy hại.

Chất thải nông nghiệp: là chất thải phát sinh từ các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, bao gồm chất thải rắn, chất thải lỏng và chất thải khí.

Chất thải y tế: là chất thải phát sinh từ các cơ sở y tế, bao gồm chất thải rắn, chất thải lỏng và chất thải khí.

Phân loại theo tính chất

Chất thải rắn: Chất thải ở thể rắn, chẳng hạn như rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp,…

Chất thải lỏng: Chất thải ở thể lỏng, chẳng hạn như nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp,…

Chất thải khí: Chất thải ở thể khí, chẳng hạn như khí thải từ các phương tiện giao thông, khí thải từ các nhà máy,…

Phân loại theo khả năng tái chế

Chất thải tái chế được: Chất thải có thể được tái chế thành các sản phẩm mới, chẳng hạn như giấy, nhựa, kim loại,…

Chất thải không tái chế được: Chất thải không thể được tái chế thành các sản phẩm mới, chẳng hạn như rác thải y tế, rác thải công nghiệp nguy hại,…

Xử lý chất thải: Vấn đề cấp bách cần giải quyết

Chất thải có thể gây ô nhiễm môi trường nếu không được phân loại và xử lý đúng cách. Vì vậy, việc hiểu rõ về chất thải là gì rất quan trọng để có thể xử lý chất thải đúng cách.

Các phương pháp xử lý chất thải

Xử lý chất thải là quá trình biến đổi chất thải thành những dạng khác, không gây hại cho môi trường. Có nhiều phương pháp xử lý chất thải khác nhau, bao gồm:

 • Phương pháp chôn lấp: là phương pháp chôn vùi chất thải dưới lòng đất
 • Phương pháp đốt: là phương pháp đốt cháy chất thải ở nhiệt độ cao
 • Phương pháp tái chế: là phương pháp tái sử dụng chất thải để tạo ra sản phẩm mới
 • Phương pháp xử lý sinh học: là phương pháp sử dụng vi sinh vật để phân hủy chất thải
 • Phương pháp xử lý hóa học: là phương pháp sử dụng hóa chất để biến đổi chất thải thành những dạng khác

Tác động của chất thải sau xử lý

Tác động tích cực:

 • Một, giảm thiểu ô nhiễm môi trường: Chất thải sau xử lý được xử lý thành những dạng không gây hại cho môi trường, giúp giảm thiểu ô nhiễm đất, nước, không khí.
 • Hai, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên: Chất thải sau xử lý có thể được tái chế, tái sử dụng, giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
 • Ba, tạo ra giá trị kinh tế: Chất thải sau xử lý có thể được sử dụng để tạo ra các sản phẩm mới, tạo ra giá trị kinh tế.

Tác động tiêu cực:

 • Một, ô nhiễm môi trường: Nếu chất thải sau xử lý không được xử lý đúng cách, vẫn có thể gây ô nhiễm môi trường
 • Hai, ảnh hưởng đến sức khỏe con người: Một số chất thải sau xử lý có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người

Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của chất thải sau xử lý

 • Thứ nhất, sử dụng các phương pháp xử lý chất thải hiệu quả: Sử dụng các phương pháp xử lý chất thải thân thiện với môi trường, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
 • Thứ hai, tái chế, tái sử dụng chất thải: Tái chế, tái sử dụng chất thải giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu lượng chất thải thải ra môi trường.
 • Thứ ba, quản lý chất thải sau xử lý chặt chẽ: Quản lý chất thải sau xử lý chặt chẽ, tránh để chất thải gây ô nhiễm môi trường.

Hy vọng bài viết đã giúp hiểu đúng về định nghĩa chất thải là gì và những vấn đề nan giải xoay quay nó. Việc phân loại và xử lý chất thải đúng cách là một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ môi trường. Mỗi cá nhân, tổ chức cần có ý thức phân loại và xử lý chất thải đúng cách, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Hãy chung tay hành động để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta và của thế hệ mai sau.

5/5 - (2 bình chọn)
 • Tags: