Thứ Ba, ngày 27 tháng 6 năm 2017
Trang chủ » Đạo tràng Cửu Hoa Sơn » Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Lịch tụ tập của đạo tràng Cửu Hoa Sơn năm 2010  (21/05/2010)

Lịch tụ tập của đạo tràng Cửu Hoa Sơn năm 2010 (21/05/2010)

Với sự hoan hỉ hướng dẫn tu tập của Chư Tôn Thượng Tọa, Đại đức Tăng các thiền viện: Trúc lâm Yên tử, Trúc lâm Tây Thiên và thiền viện Sùng Phúc, các kỳ sinh hoạt thường kỳ của đạo tràng được ấn định vào thứ 7 tuần đầu tiên của tháng âm lịch.


Giới thiệu về Đạo tràng Cửu Hoa Sơn  (08/03/2010)

Giới thiệu về Đạo tràng Cửu Hoa Sơn (08/03/2010)


Tổng số: 2 bài viết - Đang xem trang: 1 / 1

Địa chỉ: Tòa nhà Intracom, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại:   + 84 4 37 914 111  

Fax:             + 84 4 37 914 112

Website: www.intracom.com.vn

Facebook: facebook.com/intracom.home