Thủy điện Tà Lơi 3

13/07/2017

1: Tên dự án: Thủy điện Tà Lơi 3

2: Địa điểm Xây dựng: Xã Mường Hum và Xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

3: Công suất lắp máy: 7,5 MW

4: Điện lượng bình quân: 30,284.106kWh

Các tin khác