Intracom thông báo mời thầu (10/12/2010)

12/07/2017

Intracom Group thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dây chuyền và thiết bị đồng bộ sản xuất gạch Block bê tông khí chưng áp cho Dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Block bê tông khí chưng áp – AAC.

– Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông
– Tên gói thầu: Cung cấp dây chuyền và thiết bị đồng bộ sản xuất gạch Block bê tông khí chưng áp
– Tên dự án: Đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Block bê tông khí chưng áp – AAC
– Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp
– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh quốc tế
– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 9 giờ, ngày 14 tháng 12 năm 2010 đến trước 15 giờ, ngày 31 tháng 01 năm 2011 (Trong giờ hành chính).
– Địa chỉ phát hành: Phòng Tổ chức hành chính, tầng 8 tòa nhà Intracom, lô C2F, cụm Công nghiệp Cầu Giấy, Hà Nội.
– Điện thoại: (04) 3.7914111;  Fax: (04)3.7914112
– Giá bán 01 bộ HSYC chào hàng: 5.000.000đ (Năm triệu đồng)
Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 15 giờ, ngày 31 tháng 01 năm 2011 tại Phòng Tổ chức hành chính, tầng 8 tòa nhà Intracom, lô C2F khu Công nghiệp Cầu Giấy, Hà Nội.
Công ty Intracom kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên ./.
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2010

Các tin khác