Tầm nhìn – Sứ mạng

01/06/2018

Tầm nhìn

Trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, công ty hoạt động đa lĩnh vực

Lấy kết nối Đông Tây làm mục tiêu phát triển

Luôn tạo ra cơ hội để phát huy sức mạnh tiềm ẩn của mỗi con người

Sứ mệnh

Mang đến sự an lạc, hạnh phúc cho đối tác

Các tin khác