Thủy điện Nậm Pung

18/07/2017

1: Tên dự án: Thủy điện Nậm Pung

2: Địa điểm Xây dựng: Xã Nậm Pung và xã Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

3: Công suất lắp máy: 9,3MW

4: Điện lượng bình quân: 38,952.106 kWh

Các tin khác