Thủy điện Cẩm Thủy 1

18/07/2017

1: Tên dự án: Thủy điện Cẩm Thủy 1

2: Địa điểm Xây dựng: Xã Cẩm Bình và Xã Cẩm Lương,  huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

3: Công suất lắp máy: 28,8MW

4: Điện lượng bình quân: 138.106kWh

Các tin khác