Dự án thủy điện Pờ Hồ

04/06/2018

1: Tên dự án: Thủy điện Pờ Hồ

2: Địa điểm Xây dựng: Xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

3: Công suất lắp máy: 13,2 MW

4: Điện lượng bình quân: 52,14.106kWh

Các tin khác