Dự án thủy điện Tà Lơi 1

21/06/2017

1: Tên dự án: Thủy điện Tà Lơi 1

2: Địa điểm Xây dựng: Xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

3: Công suất lắp máy: 15,0 MW

4: Điện lượng bình quân: 58,638.106kWh

 

Các tin khác