Phê duyệt phương án vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2018

11/01/2018

Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký quyết định 4804/QĐ-BCT về việc phê duyệt phương án vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2018.

Mục tiêu mà phương án hướng đến đó là thử nghiệm các cơ chế của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thực hiện thanh toán thật đối với một phần sản lượng điện năng mua đầu nguồn của các Tổng công ty điện lực. Bên cạnh đó là để nâng cao năng lực cho các Tổng công ty điện lực (TCTĐL) và các đơn vị liên quan.

Việc thí điểm còn để đánh giá tác động, rút kinh nghiệm, điều chỉnh, hoàn thiện các cơ chế vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh chính thức từ năm 2019.

Phấn đấu phát triển thị trường bán buôn điện thí điểm 2018

Theo như phương án vận hành mới năm 2018 thì chu kỳ giao dịch và chu kỳ thanh toán trong Thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm vẫn được giữ nguyên như năm 2017 tương ứng là 01 ngày và 01 tháng.

Việc phân bổ hợp đồng cũng được đề cập cụ thể trong phương án vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Cụ thể như sau: Phân bổ hợp đồng của Nhà máy điện Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 4 thuộc Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ – Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên – Tổng công ty phát điện 3 cho các TCTĐL.

Nguyên tắc phân bổ hợp đồng như sau:

  • Giá hợp đồng giữa EVN và các đơn vị phát điện được tính theo quy định tại Hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 4 giữa EVN và Tổng công ty phát điện 3;
  • Tổng sản lượng hợp đồng năm, tháng, giờ của Nhà máy điện Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 4 tham gia Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam thí điểm 2018 phân bổ cho các TCTĐL bằng sản lượng hợp đồng năm, tháng, giờ được xác định theo trình tự quy định hiện hành của Thị trường phát điện cạnh tranh;
  • Đảm bảo chi phí mua điện bình quân của TCTĐL từ các hợp đồng được phân bổ là tương đương nhau.

Các tin khác