Thứ Ba, ngày 27 tháng 6 năm 2017

Liên hệ

Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông.

Tên giao dịch quốc tế: Infrastructure Investment and Transportation Construction Joint Stock Company

Tên viết tắt: Intracom

Địa chỉ: Tòa nhà Intracom, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại:   + 84 4 37 914 111  

Fax:             + 84 4 37 914 112

Website: www.intracom.com.vn

Facebook: facebook.com/intracom.home

 

Địa chỉ: Tòa nhà Intracom, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại:   + 84 4 37 914 111  

Fax:             + 84 4 37 914 112

Website: www.intracom.com.vn

Facebook: facebook.com/intracom.home