Intracom chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (20/05/2010)

12/07/2017

Cùng với xu thế của nền kinh tế hội nhập, Intracom sẽ  thực hiện chương trình nâng cao chất lượng quản lý  hoạt động, quan lý sản xuất và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Ngày 10/5/2010 Intracom đã phối hợp với Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL), tổ chức tập huấn  đợt 1 cho toàn thể CBNV của công ty về bị kiến thức áp dụng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Chuyên viên tư vấn của Tổng cục ĐLCL cũng tư vấn cho Intracom xây dựng hệ thống ISO phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo các tiêu chuẩn theo qui định như: Trách nhiệm lãnh đạo, quản lý nguồn lực, qui trình sản xuất, đo lường phân tích nhằm đưa ra những sản phẩm phục vụ đáp ướng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Theo đó, Intracom tiến hành thực hiện các bước chuẩn bị  để trình hồ sơ lên Tổng cụ TCĐLCL xét cấp chứng nhận và đưa vào vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào đầu quí III năm 2010.

Các tin khác