Dự án thủy điện Cẩm Thủy 1

05/06/2018

1: Tên dự án: Thủy điện Cẩm Thủy 1

2: Địa điểm Xây dựng: Xã Cẩm Bình và Xã Cẩm Lương,  huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

3: Công suất lắp máy: 28,8 MW

4: Điện lượng bình quân: 138.106kWh

Các tin khác