Thông tin liên hệ

Tên công ty: Investment Corporation to build the infrastructure and traffic.

Tên giao dịch quốc tế: Infrastructure Investment and Transportation Construction Joint Stock Company

Tên viết tắt: Intracom

Địa chỉ: Intracom building, Jason Ward, North County From Liem, Ha Noi city

Điện thoại: (04) 37 914 111

Fax: (04) 37 914 112

Website: http://www.intracom.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Intracomgroup/

Liên hệ

Mọi thắc mắc, ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ theo mẫu ở dưới