Đội ngũ CBCNV

08/07/2017

Nhận thức được rằng chất lượng con người ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc, ban lãnh đạo công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực. Tại INTRACOM, 100% nhân viên chính thức đều trải qua các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ do công ty phối hợp với các viện nghiên cứu kinh tế tổ chức. Mỗi cán bộ công nhân viên đều được tôn trọng về nghề nghiệp và được tạo cơ hội để phát huy hết khả năng sáng tạo của mình. Nhờ chính sách phát triển con người theo chiều sâu, chúng tôi tự hào về đội ngũ nhân viên có kiến thức chuyên môn sâu rộng, sự năng động và nhiệt tình.

 

Các tin khác