Đầu tư tài chính

13/07/2017

Ý thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng một nền tài chính vững mạnh, INTRACOM đã tích cực tham gia vào thị trường tài chính.

Hiện nay, INTRACOM đang là cổ đông chi phối của các Công ty CP thuỷ điện Nậm Pung INTRACOM, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng INTRACOM và là cổ đông của nhiều Công ty khác.

Bên cạnh đó, nhờ vào uy tín của mình, INTRACOM đã tạo dựng được niềm tin trong quan hệ tín dụng và trở thành đối tác chiến lược của các ngân hàng như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Liên doanh Việt Nga, Ngân hàng Công thương Việt Nam…

Các tin khác