Công ty CP thủy điện Nậm Pung Intracom

13/07/2017

Intracom chính thức phát điện Nhà máy thủy điện Nậm Pung (02/05/2014)

Thủy điện Nậm Pung được xây dựng trên diện tích 160 ha đất tại xã Nậm Pung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai có công suất 9,3 MW với 3 tổ máy.

Đây là một trong 8 thủy điện bậc thang nằm trong cụm thủy điện lên Ngòi Phát (bao gồm dự án thủy điện Nậm Pung, Tà Lơi 1, Tà Lơi 2, Tà Lơi 3, Ngòi Phát…) đã được quy hoạch với tổng công suất 108,4 MW, tổng điện năng bình quân là 543,36 triệu kw/h.

Toàn cảnh nhà máy và đường ống áp lực thủy điện Nậm Pung

Hồ Nậm Pung

  

Ngày 20/01/2014 , cả 3 tổ máy của Nhà máy thủy điện Nậm Pung đã hòa vào lưới điện Quốc gia và đi vào hoạt động an toàn trong niềm hân hoan của toàn thể cán bộ công nhân viên Intracom.

Đây là nhà máy thủy điện thứ hai Intracom phát điện sau nhà máy thủy điện Tà Lơi 3. Mặc dù có rất nhiều khó khăn, vất vả trong suốt quá trình thi công, nhưng toàn thể cán bộ, công nhân viên và ban lãnh đạo công ty đã tập trung sức lực, ý chí để đưa nhà máy Thủy điện Nậm Pung hòa vào lưới điện Quốc gia.