Các nhà máy thuỷ điện lớn (>100MW) của Việt Nam

06/04/2018

Bài viết giới thiệu các công trình thuỷ điện có công suất lắp máy lơn hơn 100 MW đã,đang, và sẽ được xây dựng ở nước ta trong thời gian tới.
 

Các nhà máy thuỷ điện lớn (>100MW) của Việt Nam

 

TT Tên Công suất lắp máy (MW) Tỉnh
  A. Đang vận hành    
1 Hòa Bình 1920 Hòa Bình
2 Thác Bà 108 Yên Bái
3 Yali 720 Gia Lai
4 Đa Nhim 160 Lâm Đồng
5 Hàm Thuận 300 Lâm Đồng
6 Đa Mi 175 Lâm Đồng
7 Thác Mơ 150 Bình Phước
8 Trị An 400 Đồng Nai
  B. Đang xây dựng    
1 Tuyên Quang 342 Tuyên Quang
2 Bản Chát 220 Lai Châu
3 Huội Quảng 520 Sơn La
4 Sơn La 2400 Sơn La
5 Bản Vẽ 300 Nghệ An
6 A Vương 210 Quảng Nam
7 Kanak-An Khê 173 Gia Lai
8 Sông Tranh 2 190 Quảng Nam
9 Sông Ba Hạ 220 Phú Yên
10 Đại Ninh 300 Lâm Đồng
11 Plei Krông 110 Kontum
12 Sêsan 3 260 Gia Lai
13 Sêsan 4 330 Gia Lai
14 Srêpok 3 220 Đắc Lắc
15 Buôn Kuôp 280 Đắc Lắc
16  Đồng Nai 3 240 Lâm Đồng
17 Đồng Nai  4 270 Lâm Đồng
  C. Chuẩn bị    
1 Nho Quế 3 135 Hà Giang
2 Lai Châu 1200 Lai Châu
3 Nam Chien 210 Sơn La
4 Trung Sơn 250 Thanh Hoá
5 Khe Bố 100 Nghệ An
6 Hủa Na 180 Nghệ An
7 A Sap 150 Thừa Thiên Huế
8 Sông Bùng 2 100 Quảng Nam
9 Sông Bùng 4 145 Quảng Nam
10 Đakmi 1 200 Quảng Nam
11 Đakmi 4 140 Quảng Nam
12 Thượng Kontum 260 Kontum
  D. Qui hoạch    
1 Đông Phù Yên 1200 Sơn La
2 Bác Ái 1050 Ninh Thuận

Các tin khác