Thứ Ba, ngày 27 tháng 6 năm 2017
Trang chủ » Giới thiệu » Tài liệu - Văn bản

Nhiều VB PL mới ban hành với chính sách mới

Đăng ngày: 15/12/2016 | Lượt xem: 609

GIẢM PHÍ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ PCCC
TỐI THIỂU 500 NGHÌN ĐỒNG/DỰ ÁN

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

Cụ thể, từ ngày 01/01/2017, mức thu phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC đối với 01 dự án tối thiểu giảm còn 500.000 đồng/dự án, thay vì mức 02 triệu đồng/dự án như trước đây; riêng mức phí tối đa vẫn giữ nguyên theo quy định hiện hành là 150 triệu đồng/dự án.

 

 

Đối với dự án đầu tư xây dựng thiết kế cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình; hoán cải phương tiện giao thông cơ giới; xây dựng mới hạng mục công trình, mức thu phí thẩm duyệt được xác định theo giá trị tổng mức đầu tư cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng công trình, hạng mục công trình; hoán cải phương tiện giao thông cơ giới; thiết kế xây dựng mới hạng mục công trình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017; thay thế Thông tư số 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.
 

 

LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG KINH TẾ
TỐI ĐA 70 TRIỆU ĐỒNG

Thông tư số 257/2016/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Theo đó, lệ phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh được tính trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch. Cụ thể, với giá trị dưới 50 triệu đồng, mức lệ phí là 50.000 đồng/trường hợp; từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng, mức lệ phí là 100.000 đồng/trường hợp. Trường hợp giá trị của hợp đồng, giao dịch trên 100 tỷ đồng, mức lệ phí là 32,2 triệu đồng + 0,02% phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng/trường hợp, tuy nhiên, mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp.

 

 

Đối với công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở, thuê lại tài sản, mức phí tối thiểu là 40.000 đồng áp dụng với trường hợp tổng số tiền thuê dưới 50 triệu đồng; 80.000 đồng nếu tổng số tiền thuê từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; mức lệ phí cao nhất là 05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng, tối đa là 08 triệu đồng/trường hợp được áp dụng khi giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê) từ trên 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Thông tư này đã giảm mức phí đối với trường hợp cấp mới, cấp lại thẻ công chứng viên từ 200.000 đồng/trường hợp/hồ sơ xuống còn 100.000 đồng/trường hợp/hồ sơ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
 

 

Ü Đầu tư:

TIÊU CHÍ DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA QUY MÔ NHỎ

Ngày 02/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp.

Trong đó, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, Nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp phải có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng; nằm trên địa bàn 01 xã và do UBND xã quản lý; kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; có sự tham gia thực hiện và giám sát của người dân; phần kinh phí đóng góp của nhân dân có thể bằng tiền hoặc hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền và phải thuộc Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù do UBND cấp tỉnh ban hành.
 

 

Về lập hồ sơ xây dựng công trình, Nghị định quy định, các dự án này được áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù lập hồ sơ xây dựng công trình đơn giản thay cho báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Nội dung của hồ sơ bao gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tư, địa điểm xây dựng, chủ đầu tư, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, thời gian thực hiện; Tổng mức đầu tư, trong đó gồm kinh phí Nhà nước hỗ trợ, đóng góp của nhân dân, huy động khác; Bảng kê các chi phí, trong đó ưu tiên sử dụng vật liệu tại chỗ và đơn giá lập hồ sơ xây dựng công trình được phép áp dụng theo giá thị trường; Bản vẽ thi công (nếu có) theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; Khả năng tự thực hiện của nhân dân, cộng đồng hưởng lợi.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

 

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KD CÓ ĐIỀU KIỆN
GIẢM CÒN 243 NGÀNH, NGHỀ

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.

Cụ thể, số lượng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ giảm từ 267 ngành, nghề xuống còn 243 ngành nghề, bao gồm một số ngành, nghề mới như: Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; Kinh doanh địa điểm thu gom hàng lẻ; Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô; Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản; Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG); Kiểm toán năng lượng; Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng… Trong
 

 

đó, quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm: Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2017.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định bổ sung các hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm. Theo đó, từ ngày 01/01/2017, ngoài các hoạt động theo quy định hiện hành như kinh doanh mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người; hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người…, hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm còn bao gồm hoạt động kinh doanh pháo nổ.

Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
 

 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


CÁC LOẠI TÀI KHOẢN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại đã được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016.

Các loại tài khoản của Kho bạc Nhà nước bao gồm: Tài khoản thanh toán tổng hợp của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tài khoản thanh toán tổng hợp của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại ở Trung ương; Tài khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh mở tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn tỉnh (nếu có); Tài khoản thanh toán của các đơn vị Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng thương mại và Tài khoản chuyên thu của các đơn vị Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện mở tại ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn tỉnh, huyện.

 

Việc thu, chi, thanh toán, đối chiếu số liệu đối với tài khoản thanh toán tổng hợp của Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tài khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh mở tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc thu, chi, thanh toán, đối chiếu số liệu và quyết toán cuối ngày đối với tài khoản thanh toán tổng hợp, tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu của các đơn vị Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại được thực hiện theo thỏa thuận về quy trình thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước và từng hệ thống ngân hàng thương mại.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2017.
 

 


ĐƯỢC DÙNG TIỀN NGÂN SÁCH NHÀN RỖI GỬI NGÂN HÀNG

Ngày 28/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 314/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước.

Theo quy định của Thông tư này, Kho bạc Nhà nước được phép thực hiện gửi có kỳ hạn các khoản ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại có mức độ an toàn theo xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; việc gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại được thực hiện theo hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại, phù hợp với các quy định của pháp luật; trong đó, nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên và các nội dung khác có liên quan đến khoản tiền gửi có kỳ hạn.

 

 

Thời hạn gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại tối đa không quá 03 tháng, kể từ ngày Kho bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển tiền để thực hiện giao dịch; mức gửi tiền có kỳ hạn không vượt quá 50% khả năng ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi trong quý.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước cũng được phép dùng khoản ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn tối đa không quá 03 tháng, kể từ ngày Kho bạc Nhà nước làm thủ tục chuyển tiền để thực hiện giao dịch. Giao dịch được thực hiện theo hình thức thỏa thuận điện tử hoặc thỏa thuận thông thường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2017.
 

 

 

 

Bài viết khác:

Những điểm mới trong Bộ luật Lao động sua doi 2012 (23/05/2013)

Văn bản đất đai (23/05/2013)

Thông tư 07/2013/TT-BXD (20/05/2013)

Thông tư 11/2013/TT-NHNN (20/05/2013)

VBPL theo BLLĐ Moi 2012 (20/05/2013)

.TT 36.2012 TT-BLĐTBXH ve bo sung danh muc nganh nghe cong viec nang nhoc doc hai..3.5.2013 CHL (04/05/2013)

NĐ 05.2013 NĐ-CP SĐBS nđ 43.2010 CHL (04/05/2013)

7.TT01.2013 tt-bkhdt HD NĐ 05.2013 chl (04/05/2013)

Địa chỉ: Tòa nhà Intracom, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại:   + 84 4 37 914 111  

Fax:             + 84 4 37 914 112

Website: www.intracom.com.vn

Facebook: facebook.com/intracom.home